Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Eksploatacja i dozór urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści
 • Instalatorstwo

Eksploatacja i dozór urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV

 • Termin:

  30.07-01.08.2024

 • Czas:

  24.00 h

 • Wiek:

  od 18 lat

 • Miejsce:

  ul. Lubelska 33C, 10-408 Olsztyn

650,00 zł

Cel kursu

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki – grupa uprawnień G1.

Informacje organizacyjne

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą pracować na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci  elektroenergetycznych. Ukończenie kursu pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej budowy, montażu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwporażeniowej i/lub przepisów dodatkowych dotyczących dozoru. Program kursu został opracowany w oparciu o wytyczne do egzaminu kwalifikacyjnego i przepisy bezpieczeństwa. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu, a po pozytywnie zdanym egzaminie przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki, świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji i/lub dozoru we wskazanym zakresie uprawnień, ważne na terenie Polski przez 5 lat. Szkolenie trwa średnio 24 godziny dydaktyczne.Dostosowujemy terminy i godziny szkolenia do potrzeb i możliwości uczestników. Kurs można realizować stacjonarnie lub on-line – przy pomocy prostej platformy, która nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania i umożliwia komunikację z wykładowcą w czasie rzeczywistym. Słuchacze otrzymują na własność notatnik, długopis i materiały szkoleniowe zgodne z tematyką kursu w wersji elektronicznej lub papierowej.

Zakres szkolenia

 • Budowa, montaż i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • Zasady bezpieczeństwa i ochrony przeciwporażeniowej
 • Przepisy dodatkowe dla dozoru

Warunki uczestnictwa

 • Ukończone 18 lat

Kontakt

Adrianna Chodorowska

Opiekun kursu

Zadaj pytanie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług

  Zobacz również

  Newsletter

   Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług