Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik agrobiznesu - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Technik agrobiznesu

Zakres działalności zawodowej technika agrobiznesu obejmuje prowadzenie produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz przetwórstwo żywności. Cechą wyróżniającą jest przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym, prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa i rozliczeń podatkowych. Technik agrobiznesu może prowadzić działalność typowo rolniczą, przetwórstwo żywności, a także prowadzić działalność gospodarczą wraz z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji. Technik agrobiznesu, po uzyskaniu kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie, potrafi:

  • organizować i realizować zadania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w agrobiznesie
  • organizować i wykonywać prace związane z przetwórstwem spożywczym
  • prowadzić dokumentację przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Szkoły

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług