Facebook: Czcionka: Kontrast:

Kierowca-operator wózków jezdniowych (II WJO z wymianą butli)

 Cel kursu

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z bezpieczna obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym, wymianą butli gazowej – przy wózkach zasilanych gazem oraz uzyskanie uprawnień  II WJO  nadanych przez UDT .

Informacje organizacyjne

Zakres szkolenia:
1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
2. Budowa wózków jezdniowych
3. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i w trakcie i po pracy wózkami
4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
5. Wiadomości z zakresu BHP
6. Wiadomości o dozorze technicznym
7. Wymiana butli gazowych
8. Praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowy

Czas szkolenia standardowo obejmuje 44 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wraz z suplementem. Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz uzyskaniem uprawnień operatora wózków .

Warunki przystąpienia do kursu

Ukończone 18 lat, ukończona szkoła podstawowa 8 letnia/gimnazjum,  badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy-operatora wózka jezdnego.

Zobacz również

  • Prawo jazdy Kat. C+E

    CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami). Poznanie zasad techniki jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami) w różnych warunkach. Kształtowanie nawyków bezpiecznego kierowania zespołem pojazdów z uwzględnieniem zasad i przepisów ruchu drogowego …

  • Prawo jazdy Kat. C

    Cel szkolenia Doskonalenie znajomości przepisów ruchu drogowego. Poznanie zasad ruchu drogowego obowiązujących kierującego samochodem ciężarowym. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym. Zakres szkolenia 20 godz. teorii (w trakcie zajęć teoretycznych omówione są przepisy prawa drogowego, zasady …

  • Prawo jazdy kat. B

    Cel szkolenia Uzyskanie wiedzy o przepisach ruchu drogowego i zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zdobycie umiejętności zabezpieczenia miejsca wypadku i ratowania ludzkiego życia podczas wypadków drogowych. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem osobowym. Zakres szkolenia 30 godz. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo