Facebook: Czcionka: Kontrast:

Kierowca-operator wózków jezdniowych (II WJO z wymianą butli)

 Cel kursu

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z bezpieczna obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym, wymianą butli gazowej – przy wózkach zasilanych gazem oraz uzyskanie uprawnień  II WJO  nadanych przez UDT .

Informacje organizacyjne

Zakres szkolenia:
1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
2. Budowa wózków jezdniowych
3. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i w trakcie i po pracy wózkami
4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
5. Wiadomości z zakresu BHP
6. Wiadomości o dozorze technicznym
7. Wymiana butli gazowych
8. Praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowy

Czas szkolenia standardowo obejmuje 44 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z załącznikiem Nr  5 Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 1632) wraz z suplementem. Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz uzyskaniem uprawnień operatora wózków .

Warunki przystąpienia do kursu

Ukończone 18 lat, ukończona szkoła podstawowa 8 letnia/gimnazjum,  badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy-operatora wózka jezdnego.

Zobacz również

  • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

    SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

  • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

    KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …

  • Kwalifikacja wstępna przyspieszona

    KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -