Facebook: Czcionka: Kontrast:

Kierowca operator wózków jezdniowych

 Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli z gazem, zdobycie uprawnień  II WJO

Informacje organizacyjne

Zakres szkolenia:
1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
2. Budowa wózków
3. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i w trakcie i po pracy wózkami
4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
5. Wiadomości z zakresu BHP
6. Wiadomości o dozorze technicznym
7. Wymiana butli gazowych
8. Praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym

Szkolenie obejmuje 44 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z dnia 17 lutego 2012 poz. 186) wraz z suplementem. Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Warunki przystąpienia do kursu

Ukończone 18 lat, ukończona szkoła podstawowa 8 letnia/gimnazjum,  badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy-operatora wózka jezdnego

Zapisy na kurs

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Zobacz również

  • Prawo jazdy Kat. C+E

    CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami). Poznanie zasad techniki jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami) w różnych warunkach. Kształtowanie nawyków bezpiecznego kierowania zespołem pojazdów z uwzględnieniem zasad i przepisów ruchu drogowego …

  • Prawo jazdy Kat. C

    Cel szkolenia Doskonalenie znajomości przepisów ruchu drogowego. Poznanie zasad ruchu drogowego obowiązujących kierującego samochodem ciężarowym. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym. Zakres szkolenia 20 godz. teorii (w trakcie zajęć teoretycznych omówione są przepisy prawa drogowego, zasady …

  • Prawo jazdy kat. B

    Cel szkolenia Uzyskanie wiedzy o przepisach ruchu drogowego i zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zdobycie umiejętności zabezpieczenia miejsca wypadku i ratowania ludzkiego życia podczas wypadków drogowych. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem osobowym. Zakres szkolenia 30 godz. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo