Facebook: Czcionka: Kontrast:

Elektroniczna Integracja Organizacji WM-ZDZ w Olsztynie

Elektroniczna Integracja Organizacji WM-ZDZ w Olsztynie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.3.

 Cel projektu: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania procesami instytucji oraz innowacji organizacyjnych w obszarze : -standaryzacji pracy w placówkach sieci, – bieżącej kontroli finansowej, – monitorowania procesów w przedsiębiorstwie.

 Planowany efekt projektu: wzrost wydajności operacyjnej oraz efektywności sprzedaży

Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Okres realizacji projektu:  02.07.2019 r. – 31.03.2020 r.

Wartość projektu: 366.418,68 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 293.134,94 zł

O PROJEKCIE

Dynamiczny rozwój W-MZDZ w Olsztynie sprawia, że konieczne są zmiany i usprawnienia, dostosowujące naszą organizację do nowych wyzwań. Realizowanie większej liczby skomplikowanych zadań wymaga stosowania zaawansowanego oprogramowania wspierającego pracę naszej kadry. Dlatego zdecydowaliśmy się wdrożyć zintegrowany system umożliwiający lepszą obsługę klientów oraz poprawę organizacji pracy. Narzędzie to umożliwi prawidłowy i bezpieczny obieg dokumentacji, bieżącą kontrolę nad zachodzącymi w firmie procesami oraz wspomoże podejmowanie decyzji przez zarząd i dyrektorów poszczególnych Centrów Edukacji.

Wdrożenie systemu przeprowadzone zostanie w następujących krokach:

1.Zlecenie przygotowania zintegrowanego systemu informatycznego gromadzącego dane dotyczące kontrahentów, realizowanych usług i projektów, przekazywanych i obiegu dokumentów, sprzedaży, kosztów działalności, wsparcia obsługi kontrahentów, zapewniającego narzędzia analityczno-planistyczne celem zarządzania organizacją.

2. Zakup serwera na potrzeby systemu oraz komputerów dla pracowników (35 stacjonarnych dla pracowników szeregowych oraz 6 laptopów dla menedżerów) , które stanowić będą środowisko dla wyżej wymienionego oprogramowania.

3.Instalację systemów wspomagających zarządzanie infrastrukturą komputerową i zapewniających jej bezpieczeństwo (firewall’e, systemy aktualizacji i zdalnego zarządzania komputerami, system kopii zapasowych itp.).

4.Cykl szkoleń pracowników bezpośredniej obsługi oraz kadry zarządzającej średniego szczebla, z zakresu obsługi systemu.

Zobacz również

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia! Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia!” realizowany od  01.09.2018 r. do 31.12.2019 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.1 Wartość projektu …

„Szkoła branżowa plus 8”

„Szkoła branżowa plus 8”

Projekt „ Szkoła branżowa plus 8” realizowany od  01.09.2019 do 15.12.2020 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 193 686,47 zł. Kwota dofinansowania: 174 317,82 zł.  …

Żyj Zawodowo 6 (Ostróda)

Żyj Zawodowo 6 (Ostróda)

Żyj zawodowo 6 Projekt „Żyj zawodowo 6” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Wartość projektu: 431 325,80 zł, w tym wkład Funduszy …

Żyj Zawodowo 9 (Iława, Nowe Miasto Lubawskie)

Żyj Zawodowo 9 (Iława, Nowe Miasto Lubawskie)

Żyj zawodowo 9 Projekt „ Żyj zawodowo 9!” jest realizowany od 01.04.2019 do 31.03.2020 r. i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo