Facebook: Czcionka: Kontrast:

ADR. Przewóz materiałów niebezpiecznych

KURS PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

CELE SZKOLENIA

 1. Zdobycie wiedzy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.
 2. Zdobycie wiedzy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.
 3. Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postepowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii.

ZAKRES SZKOLENIA

 1. Kurs podstawowy – wykłady 18 godz. oraz 1 godz. zajęć praktycznych.
 2. Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach – wykłady 13 godz. oraz 1 godz. zajęć praktycznych.
 3. Kurs podstawowy doskonalący – wykłady 14 godz. oraz 1 godz. zajęć praktycznych.
 4. Kurs specjalistyczny doskonalący w zakresie przewozu w cysternach – wykłady 6 godz. oraz 1 godz. zajęć praktycznych.

Zajęcia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów oraz postepowania   w razie z zaistnienia wypadku lub awarii mogą być przedłużone o dodatkową godzinę w zależności od ilości uczestników.

ZAKRES UPRAWNIEŃ PO UKOŃCZENIU KURSU POZYTYWNIE ZDANYM EGZAMINIE

 • Zaświadczenie ADR wydane na okres 5 lat (uprawnienia do przewozu zgodne z ukończonym kursem)
 • W celu przedłużenia uprawnień należy ukończyć  kurs i zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy.

INFORMACJE DODATKOWE, CZYLI KROK PO KROKU

 1. Zaświadczenie ADR  otrzymuje osoba, która:
 2. ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
 4. ukończyła odpowiedni kurs ADR: początkowy gdy ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy, doskonalący – jeżeli ubiega się o  przedłużenie zaświadczenia ADR;
 5. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący;
 6. posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
 7. Ceny kursów:
 8. Kurs ADR podstawowy początkowy – 400 zł
 9. Kurs ADR specjalistyczny początkowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach – 350 zł
 10. Kurs ADR podstawowy doskonalący  – 300 zł
 11. Kurs ADR specjalistyczny doskonalący w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach – 250 zł
 12. Opłata za wydanie zaświadczenia ADR to kwota 50,50 zł
 13. Zaświadczenie po dokonaniu opłaty przesyłane jest na wskazany w formularzu adres.
 14. Jednostka szkoląca zabezpiecza  materiały szkoleniowe.

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce Aktualności   i Planowane kursy

Zobacz również

 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

  Opiekun w żłobku lub  klubie dziecięcym oprócz umiejętności opieki nad dziećmi, potrafi organizować zabawy i zajęcia stymulujące  rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci i dba …

 • Operator kombajnu

  Operator  kombajnu jest szkoleniem dla osób, która chcą pracować przy żniwach oraz chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku operatora kombajnów zbożowego.  Brak uprawnień może doprowadzić do wiele problemowych sytuacji jak na przykład …

 • Pracownik administracyjno-biurowy

  Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem i zadaniami codziennej pracy biura. Zakres obowiązków to  m.in. obsługa klientów, pisanie pism urzędowych, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmowej oraz wiele innych zależnych od …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo