Facebook: Czcionka: Kontrast:

ADR. Przewóz materiałów niebezpiecznych

CEL KURSU

 1. Zdobycie wiedzy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.
 2. Zdobycie wiedzy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.
 3. Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postepowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii.

ZAKRES SZKOLENIA

 1. Szkolenie podstawowe początkowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – wykłady 24 godz., przedłuża się  o dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczących w kursie (ćwiczenia praktyczne).
 2. Szkolenie specjalistyczne początkowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – wykłady 16 godz., przedłuża się  o dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczących w kursie (ćwiczenia praktyczne).
 3. Szkolenie podstawowe doskonalące w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – wykłady 16 godz., przedłuża się  o dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczących w kursie (ćwiczenia praktyczne).
 4. Szkolenie specjalistyczne doskonalące w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – wykłady 8 godz., przedłuża się  o dodatkową godzinę lekcyjną na każde pięć osób uczestniczących w kursie (ćwiczenia praktyczne).

ZAKRES UPRAWNIEŃ PO UKOŃCZENIU KURSU POZYTYWNIE ZDANYM EGZAMINIE

 • Zaświadczenie ADR wydane na okres 5 lat (uprawnienia do przewozu zgodne z ukończonym kursem)
 • W celu przedłużenia uprawnień należy ukończyć  kurs i zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy.

INFORMACJE DODATKOWE, CZYLI KROK PO KROKU

 1. Zaświadczenie ADR  otrzymuje osoba, która:
 2. ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
 4. ukończyła odpowiedni kurs ADR: początkowy gdy ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy, doskonalący – jeżeli ubiega się o  przedłużenie zaświadczenia ADR;
 5. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący;
 6. posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
 7. Ceny kursów:
 8. Kurs ADR podstawowy początkowy – 400 zł
 9. Kurs ADR specjalistyczny początkowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach – 350 zł
 10. Kurs ADR podstawowy doskonalący  – 350 zł
 11. Kurs ADR specjalistyczny doskonalący w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach – 300 zł
 12. Opłata za wydanie zaświadczenia ADR to kwota 50 zł
 13. Zaświadczenie po dokonaniu opłaty przesyłane jest na wskazany w formularzu adres.
 14. Jednostka szkoląca zabezpiecza  materiały szkoleniowe.

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce Aktualności   i Planowane kursy

Zobacz również

 • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

  SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …

 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -