Facebook: Czcionka: Kontrast:

ADR. Przewóz materiałów niebezpiecznych

KURS PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

CELE SZKOLENIA

 1. Zdobycie wiedzy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.
 2. Zdobycie wiedzy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.
 3. Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postepowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii.

ZAKRES SZKOLENIA

 1. Kurs podstawowy – wykłady 18 godz. oraz 1 godz. zajęć praktycznych.
 2. Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach – wykłady 13 godz. oraz 1 godz. zajęć praktycznych.
 3. Kurs podstawowy doskonalący – wykłady 14 godz. oraz 1 godz. zajęć praktycznych.
 4. Kurs specjalistyczny doskonalący w zakresie przewozu w cysternach – wykłady 6 godz. oraz 1 godz. zajęć praktycznych.

Zajęcia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów oraz postepowania   w razie z zaistnienia wypadku lub awarii mogą być przedłużone o dodatkową godzinę w zależności od ilości uczestników.

ZAKRES UPRAWNIEŃ PO UKOŃCZENIU KURSU POZYTYWNIE ZDANYM EGZAMINIE

 • Zaświadczenie ADR wydane na okres 5 lat (uprawnienia do przewozu zgodne z ukończonym kursem)
 • W celu przedłużenia uprawnień należy ukończyć  kurs i zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy.

INFORMACJE DODATKOWE, CZYLI KROK PO KROKU

 1. Zaświadczenie ADR  otrzymuje osoba, która:
 2. ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;
 4. ukończyła odpowiedni kurs ADR: początkowy gdy ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy, doskonalący – jeżeli ubiega się o  przedłużenie zaświadczenia ADR;
 5. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący;
 6. posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
 7. Ceny kursów:
 8. Kurs ADR podstawowy początkowy – 400 zł
 9. Kurs ADR specjalistyczny początkowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach – 350 zł
 10. Kurs ADR podstawowy doskonalący  – 300 zł
 11. Kurs ADR specjalistyczny doskonalący w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach – 250 zł
 12. Opłata za wydanie zaświadczenia ADR to kwota 50,50 zł
 13. Zaświadczenie po dokonaniu opłaty przesyłane jest na wskazany w formularzu adres.
 14. Jednostka szkoląca zabezpiecza  materiały szkoleniowe.

Skontaktuj się z najbliższym 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce Aktualności   i Planowane kursy

Zobacz również

 • Akupunktura małych zwierząt

  Cel kursu Na kursie poznasz i nauczysz się stosować akupunkturę jako niekonwencjonalną, komplementarną metodę terapii w leczeniu małych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs jest przeznaczony dla: lekarzy weterynarii, techników weterynarii, zootechników oraz studentów kierunków weterynaria i …

 • Pierwsza pomoc dziecku

  Cel kursu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlętom i dzieciom Informacje organizacyjne Kurs podzielony jest na dwie części: ZAGADNIENIA URAZOWE- koszt szkolenia 200,00 zł wyposażenie apteczki I pomocy zaopatrywanie ran …

 • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

  Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo