Facebook: Czcionka: Kontrast:

Szkoła 9 szans

Szkoła 9 szans

„Szkoła 9 szans”

Projekt „ Szkoła 9 szans” realizowany od  01.09.2018 do 30.09.2020r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 461 945,50 zł. Kwota dofinansowania: 415 750,95 zł.  Wkład UE: 392653,67 zł

Cel projektu

Zwiększenie atrakcyjności zawodowej (szans zatrudnienia) 40 słuchaczy Policealnego Studium Zawodowego poprzez uzyskanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych w wyniku ukończenia kursów zawodowych i szkoleń interpersonalnych oraz odbycia staży u pracodawców w okresie IX.2018-IX.2020.

Grupa docelowa

projekt adresowany do słuchaczy I i II roku Policealnego Studium Zawodowego w Iławie

Planowane efekty
 • liczba osób, które zostaną „zdiagnozowane” – 40 osób
 • liczba osób, które uzyskją kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 27 osób
 • liczba osób, które uzyskają kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 36 osób
 • liczba osób, które zakończą udział w stażach u pracodawców – 36 osób

 W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 40 osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • doradztwo indywidualne mające na celu zdiagnozowanie uczestnika pod kątem uzupełnienia  kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy (4 godz./os.)
 • szkolenia dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i zapotrzebowaniem lokalnych przedsiębiorców (do wyboru):
  • kursy zawodowe – ECDL (B1-B4), AutoCad, Cisco Networking Academy
  • kursy kompetencji miękkich – Trening kompetencji osobistych i zawodowych, język obcy zawodowy (angielski), nowoczesna kosmetyka w gabinetach SPA
 • płatne staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców w wymiarze 150h (dla wszystkich uczestników) dające możliwość sprawdzenia własnych kwalifikacji i kompetencji u pracodawcy

Katalog materiałów i narzędzi stanowiących wyposażenie stanowiska pracy stażysty.

oraz wsparcie towarzyszące:

 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • wyżywienie w trakcie szkoleń i zwrot kosztów dojazdu
 • wykwalifikowani wykładowcy
 • dogodne terminy szkoleń
 • stypendium stażowe
 • szansę na stałe zatrudnienie zgodne z wykształceniem
Rekrutacja

Rekrutacja do projektu przewiduje II tury naboru w okresie IX 2018, IX 2019.

Wyniki rekrutacji

Lista rankingowa – I Tura

Lista rankingowa – II Tura

Szczegółowe informacje  w biurze :

Centrum Edukacji ZDZ w Iławie

Grunwaldzka 13, 14-200 Iława

tel. 89 648 41 81, kom. 507-124-249

ilawa@wzdz.pl

Harmonogramy usług szkoleniowych

Harmonogramy usług szkoleniowych realizowanych w projekcie  „Szkoła 9 szans” dostępne >>tutaj<<.

Zobacz również

 • Szkoła branżowa większych szans 1

  Szkoła branżowa większych szans 1

  Projekt „ Szkoła branżowa większych szans 1” realizowany od  01.01.2021 do 31.07.2022 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 258 447,18 zł. Kwota dofinansowania: 232 602,46 …

 • Szkoła Policealna większych szans 9

  Szkoła Policealna większych szans 9

   „Szkoła Policealna większych szans 9” to projekt aktywizacji zawodowej uczniów Szkoły Policealnej realizowany przez Centrum Edukacji w Iławie w okresie od  01.01.2021 do 31.03.2022r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu …

 • Po lepszą pracę!

  Po lepszą pracę!

  „Po lepszą pracę!” jest projektem aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku do 30 lat), realizowanym przez wszystkie Centra Edukacji Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego na terenie województwa od marca 2020 do czerwca 2022 roku. Projekt jest …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo