Facebook: Czcionka: Kontrast:

Po lepsze jutro!

Po lepsze jutro!

Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji w Szczytnie i Mrągowie.

Projekt wystartował 1 października 2017 r. i zakończy się  31 lipca 2018 r. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.  Wartość projektu ogółem: 437 184,90 zł   Kwota dofinansowania: 413 228,50 zł    Wkład UE: 371 607,17 zł

Cel projektu: podjęcie zatrudnienia do  lipca 2018 r. przez min. 14 (8K, 6M) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców powiatu mrągowskiego i szczycieńskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże oraz pośrednictwo pracy.

Planowane efekty:

 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) – na poziomie 46%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – na poziomie 50%
 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 14, w tym 100% osób z niskimi kwalifikacjami, 9 biernych zawodowo, 5 bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotni)
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje, po opuszczeniu programu – 10 w tym, 6 biernych zawodowo, 4 bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotni)

 

Adresatem projektu są osoby:

 • w przedziale wiekowym od 30 (tj. od dnia 30 urodzin) do 50 roku życia
 • bezrobotne lub poszukujące pracy lub nieaktywne/bierne zawodowo
 • zamieszkujące teren powiatów objętych projektem, tj. pow. mrągowski i szczycieński
 • z wykształceniem maksymalnie średnim

 W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa 30 osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • doradztwo indywidualne mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań (4 godz./os.)
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (8 godz./os.)
 • warsztaty grupowe „Kompetencji Społeczno-Zawodowych” wzmacniające predyspozycje jako pracownika, wiarę we własne siły
 • szkolenia zawodowe dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy
 • staże zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach (dla 24 osób)
 • pośrednictwo pracy (2godz/os)

oraz wsparcie towarzyszące: 

 • stypendium stażowe
 • stypendium szkoleniowe
 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu
 • wykwalifikowani wykładowcy
 • dogodne terminy szkoleń

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu została zamknięta . Nabory zostały przeprowadzone w dwóch terminach :  01.10.2017 do 15.11.2017 oraz 27.11.2017 do 04.12.2017

Projekt realizuje :

Wyniki I tury rekrutacji 

 1. Lista rankingowa – os. niezarejestrowane w UP
 2. Lista rankingowa – os. bierne zawodowo
 3. Lista rankingowa – os. zarejestrowane w UP

Wyniki II tury rekrutacji 

 1. Lista rankingowa II Tura- osoby zarejestrowane w UP
 2. Lista rankingowa II Tura – osoby bierne zawodowo
 3. Lista rankingowa II Tura – osoby niezarejestrowane w UP

Aktualnie prowadzone kursy

Harmonogramy usług szkoleniowych realizowanych w projekcie  „Po lepsze jutro” 

Zobacz również

 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – w praktyce edukacyjnej i wychowawczej

  Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – w praktyce edukacyjnej i wychowawczej

  Szkolenie adresowane do osób zajmujących się : edukacją (pedagodzy, nauczyciele, doradcy zawodowi) wychowaniem i opieką (wychowawcy, opiekuni, rodzice) pomocą psychologiczną i terapią (lekarze, psychiatrzy, psycholodzy, terapeuci) pomocą w służbie cywilnej (pomoc społeczna, domy dziecka, ośrodki …

 • DOTACJE

  DOTACJE

 • IV TURA (RD-dotacje)

  IV TURA (RD-dotacje)

  Lista rankingowa IV tura : Lista rankingowa wniosków o przyznanie pomocy de minimis – IV tura Wyniki oceny formalnej Wniosków o udzielenie pomocy : Wyniki oceny formalnej IV tura Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo