Facebook: Czcionka: Kontrast:

wrzesień 2017

Operator ładowarek jednonaczyniowych (III klasy)

Operator ładowarek jednonaczyniowych (III klasy)

SZKOLENIE Z MOŻLIWOŚCIĄ  DOFINANSOWANIA  (USŁUGA ROZWOJOWA) Cel szkolenia Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie eksploatacji , bezpiecznej obsługi i bieżącego serwisowania ładowarek. Absolwent szkolenia zostanie przygotowany do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Instytutu Mechanizacji …

Operator koparkoładowarek

Operator koparkoładowarek

Kurs możliwością refundacji 50 lub 80 % kosztów w ramach usług rozwojowych Cel szkolenia Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie prawidłowej eksploatacji i zachowania  zasad bezpieczeństwa wykonywania prac obowiązujących w zawodzie operatora koparkoładowarki. …

Kierowca-operator wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych

Kierowca-operator wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych

Szkolenie z możliwością dofinansowania (dla mikro-małych i średnich firm ) w ramach usług rozwojowych PARP Cel kursu Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych wraz z bezpieczną wymianą …

Operator podajników do betonu

Operator podajników do betonu

Szkolenie z możliwością dofinansowania (dla mikro- małych- i średnich firm ) w ramach usług rozwojowych  Cel szkolenia Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie eksploatacji , bezpiecznej obsługi i bieżącego serwisowania podajników do betonu. …

Operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew

Operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew

Cel szkolenia Przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wykonywania zawodu operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew (III klasa uprawnień).  Absolwent kursu zostanie przygotowany do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Instytutu Mechanizacji …

Operator wielozadaniowych nośników osprzętów

Operator wielozadaniowych nośników osprzętów

Cel szkolenia Przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wykonywania zawodu operatora wielozadaniowego nośnika osprzętu (bez klasy uprawnień).  Absolwent kursu zostanie przygotowany do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i …

Monter systemów fotowoltaicznych (OZE)

Monter systemów fotowoltaicznych (OZE)

MONTER MIKRO I MAŁEJ INSTALACJI OZE – SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE Szkolenie adresowane do instalatorów odnawialnych źródeł energii spełniających warunki zgodnie z art. 20h ust. 3. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 …

Operator przecinarek do nawierzchni dróg

Operator przecinarek do nawierzchni dróg

Cel kursu Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie eksploatacji , bezpiecznej obsługi i bieżącego serwisowania przecinarek. Absolwent szkolenia zostanie przygotowany do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego celem uzyskania …

Harmonogramy – Olsztyńskie RPO (Edycja II)

Harmonogramy – Olsztyńskie RPO (Edycja II)

Listy rankingowe I tury rekrutacyjnej Lista rankingowa – os. bezrobotne niezarejestrowane w UP Lista rankingowa – os. bezrobotne zarejestrowane w UP Lista rankingowa – os. bierne zawodowo Harmonogramy usług szkoleniowych realizowanych w projekcie już wkrótce

Olsztyńskie RPO : Rozwój, Praca, Obszarów Przygranicznych. Edycja II

Olsztyńskie RPO : Rozwój, Praca, Obszarów Przygranicznych. Edycja II

Projekt „Olsztyńskie RPO: Rozwój, Praca, Obszarów Przygranicznych. Edycja II”  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Okres realizacji projektu: 09.2017-07.2018 Wartość projektu: …

BRUKARZ z uprawnieniami operatora przecinarek spalinowych do betonu

BRUKARZ z uprawnieniami operatora przecinarek spalinowych do betonu

Cel szkolenia Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania robót brukarskich. Szkolenie przygotowujące układania bruku z bezpiecznym wykorzystaniem sprzętu podręcznego i urządzeń mechanicznych . Informacje organizacyjne Tematyka 80 godzinnego kursu obejmuje. Absolwent szkolenia …

Eksploatacja i dozór (gaz)

Eksploatacja i dozór (gaz)

Eksploatacja i dozór urządzeń instalacji i sieci gazowych Cel kursu Przygotowanie uczestników do podjęcia pracy przy montażu, serwisie, obsłudze instalacji i urządzeń gazowych i uzyskanie uprawnień  przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki. Informacje organizacyjne Szkolenie trwa …

Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo