Facebook: Czcionka: Kontrast:

Wrzesień 2017

Operator koparek jednonaczyniowych (kl.III)

Operator koparek jednonaczyniowych (kl.III)

Szkolenie z możliwością dofinansowania w ramach usług rozwojowych PARP Cel szkolenia Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie prawidłowej eksploatacji i zachowania  zasad bezpieczeństwa wykonywania prac obowiązujących w zawodzie operatora koparek jednonaczyniowych o masie …

Operator ładowarek jednonaczyniowych (III klasy)

Operator ładowarek jednonaczyniowych (III klasy)

SZKOLENIE Z MOŻLIWOŚCIĄ  DOFINANSOWANIA  (USŁUGA ROZWOJOWA) Cel szkolenia Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie eksploatacji , bezpiecznej obsługi i bieżącego serwisowania ładowarek. Absolwent szkolenia zostanie przygotowany do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Instytutu Mechanizacji …

Operator koparkoładowarek

Operator koparkoładowarek

Kurs możliwością refundacji 50 lub 80 % kosztów w ramach usług rozwojowych Cel szkolenia Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie prawidłowej eksploatacji i zachowania  zasad bezpieczeństwa wykonywania prac obowiązujących w zawodzie operatora koparkoładowarki. …

Kierowca-operator wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych

Kierowca-operator wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych

Szkolenie z możliwością dofinansowania (dla mikro-małych i średnich firm ) w ramach usług rozwojowych PARP Cel kursu Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych wraz z bezpieczną wymianą …

Barman

Barman

Termin rozpoczęcia 25.09.2017 godz. 16:30 Kurs trwa 40 godzin dydaktycznych Bliższe informacje i zapisy w Centrum Edukacji w Olsztynie

AutoCAD (II stopnia)

AutoCAD (II stopnia)

Termin rozpoczęcia 25.09.2017 godz. 8:00 Kurs trwa 24 godziny dydaktyczne Bliższe informacje i zapisy w Centrum Edukacji w Olsztynie  >tutaj<

Operator podajników do betonu

Operator podajników do betonu

Szkolenie z możliwością dofinansowania (dla mikro- małych- i średnich firm ) w ramach usług rozwojowych  Cel szkolenia Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie eksploatacji , bezpiecznej obsługi i bieżącego serwisowania podajników do betonu. …

Operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew

Operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew

SZKOLENIE Z MOŻLIWOŚCIĄ  DOFINANSOWANIA  (USŁUGA ROZWOJOWA) Cel szkolenia Przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wykonywania zawodu operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew (III klasa uprawnień).  Absolwent kursu zostanie przygotowany do …

Operator wielozadaniowych nośników osprzętów

Operator wielozadaniowych nośników osprzętów

SZKOLENIE Z MOŻLIWOŚCIĄ  DOFINANSOWANIA  (USŁUGA ROZWOJOWA) Cel szkolenia Przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wykonywania zawodu operatora wielozadaniowego nośnika osprzętu (bez klasy uprawnień).  Absolwent kursu zostanie przygotowany do egzaminu zewnętrznego …

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych

Cel kursu Przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminu sprawdzającego przed Komisją UDT i uzyskanie uprawnień w zakresie  konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych Informacje organizacyjne Uczestnik szkolenia powinien w : -części mechanicznej posiadać elementarną wiedzę z dziedziny mechaniki …

Monter systemów fotowoltaicznych (OZE)

Monter systemów fotowoltaicznych (OZE)

MONTER MIKRO I MAŁEJ INSTALACJI OZE – SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE Szkolenie adresowane do instalatorów odnawialnych źródeł energii spełniających warunki zgodnie z art. 20h ust. 3. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 …

Operator przecinarek do nawierzchni dróg

Operator przecinarek do nawierzchni dróg

Cel kursu Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie eksploatacji , bezpiecznej obsługi i bieżącego serwisowania przecinarek. Absolwent szkolenia zostanie przygotowany do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego celem uzyskania …

Strona 1 z 3123
Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -