Facebook: Czcionka: Kontrast:

Żyj Zawodowo 9 (Iława, Nowe Miasto Lubawskie)

Żyj Zawodowo 9 (Iława, Nowe Miasto Lubawskie)

Żyj zawodowo 9

Projekt „ Żyj zawodowo 9!” jest realizowany od 01.04.2019 do 31.03.2020 r. i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2.

Wartość projektu ogółem:  431 664,30 zł

Kwota dofinansowania:  410 081,08 zł

Wkład UE:  366 914,65 zł

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie do III.2020 roku szans zatrudnienia (nowego lub lepszego) 32 mieszkańców powiatu iławskiego i nowomiejskiego w wieku powyżej 30 lat (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych), poprzez realizację indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej.

Planowane efekty:

 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (kobiety, osoby w wieku 50+, os. niepełnosprawne, z niskimi kwalifikacjami, długotrwale bezrobotne, imigranci, reemigranci) – na poziomie 42%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób, które nie są w najtrudniejszej sytuacji – na poziomie 52%
 • wskaźnik efektywności zawodowej – na poziomie 30%
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu  – bezrobotni w tym długotrwale bezrobotni– 8 osób
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – osoby o niskich kwalifikacjach – 5 osób
 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek  po opuszczeniu programu – 11 osób

Zapraszamy do projektu osoby:

 • w wieku powyżej 30 lat
 • zamieszkujące teren powiatu iławskiego i nowomiejskiego
 • pozostające bez pracy (bezrobotni niezarejestrowani w PUP)
 • pracujące, ale znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj:

tzw. ubodzy pracujący (osoby których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub zamieszkujący w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej),

osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki w poprzednim miesiącu nie przekroczyły minimalnego wynagrodzenia

W projekcie przewidziano 32 miejsca

W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • doradztwo indywidualne mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań (4 godz./os.)
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (8 godz./os.)
 • szkolenia zawodowe dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy
 • staże zawodowe  w lokalnych przedsiębiorstwach (dla 20 osób)
 • pośrednictwo pracy  (2godz/os)

oraz wsparcie towarzyszące:

 • stypendium szkoleniowe
 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu
 • wykwalifikowani wykładowcy
 • dogodne terminy szkoleń
 • stypendium stażowe
 • szansę na stałe zatrudnienie

Rekrutacja

Nabór do projektu prowadzony na bieżąco, w trybie ciągłym, od kwietnia 2019 do października 2019 (lub do wyczerpania dostępnych miejsc). Szczegóły dot. składania dokumentów można uzyskać w:

Centrum Edukacji ZDZ w Iławie

ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława

tel. 89 648 41 81, kom. 507-124-249

ilawa@wmzdz.pl

Harmonogramy usług szkoleniowych

Aktualne harmonogramy szkoleń

Zobacz również

 • Żyj Zawodowo 10 (Szczytno)

  Żyj Zawodowo 10 (Szczytno)

  Żyj zawodowo 10 Projekt „ Żyj zawodowo 10!” jest realizowany od 01.09.2019 do 31.08.2020 r. i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. …

 • Technikum plus 8

  Technikum plus 8

  Projekt „ Technikum plus 8” realizowany od  01.09.2019 do 31.03.2021r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 483 216,20 zł. Kwota dofinansowania: 428 999,35 zł.  Wkład UE: …

 • „Szkoła branżowa plus 8”

  „Szkoła branżowa plus 8”

  Projekt „ Szkoła branżowa plus 8” realizowany od  01.09.2019 do 31.03.2021 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 193 686,47 zł. Kwota dofinansowania: 174 317,82 zł.  …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -