Facebook: Czcionka: Kontrast:

Żyj Zawodowo 9 (Iława, Nowe Miasto Lubawskie)

Żyj Zawodowo 9 (Iława, Nowe Miasto Lubawskie)

Żyj zawodowo 9

Projekt „ Żyj zawodowo 9!” jest realizowany od 01.04.2019 do 31.03.2020 r. i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2.

Wartość projektu ogółem:  431 664,30 zł

Kwota dofinansowania:  410 081,08 zł

Wkład UE:  366 914,65 zł

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie do III.2020 roku szans zatrudnienia (nowego lub lepszego) 32 mieszkańców powiatu iławskiego i nowomiejskiego w wieku powyżej 30 lat (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych), poprzez realizację indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej.

Planowane efekty:

 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (kobiety, osoby w wieku 50+, os. niepełnosprawne, z niskimi kwalifikacjami, długotrwale bezrobotne, imigranci, reemigranci) – na poziomie 42%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób, które nie są w najtrudniejszej sytuacji – na poziomie 52%
 • wskaźnik efektywności zawodowej – na poziomie 30%
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu  – bezrobotni w tym długotrwale bezrobotni– 8 osób
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – osoby o niskich kwalifikacjach – 5 osób
 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek  po opuszczeniu programu – 11 osób

Zapraszamy do projektu osoby:

 • w wieku powyżej 30 lat
 • zamieszkujące teren powiatu iławskiego i nowomiejskiego
 • pozostające bez pracy (bezrobotni niezarejestrowani w PUP)
 • pracujące, ale znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj:

tzw. ubodzy pracujący (osoby których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub zamieszkujący w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej),

osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki w poprzednim miesiącu nie przekroczyły minimalnego wynagrodzenia

W projekcie przewidziano 32 miejsca

W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • doradztwo indywidualne mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań (4 godz./os.)
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (8 godz./os.)
 • szkolenia zawodowe dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy
 • staże zawodowe  w lokalnych przedsiębiorstwach (dla 20 osób)
 • pośrednictwo pracy  (2godz/os)

oraz wsparcie towarzyszące:

 • stypendium szkoleniowe
 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu
 • wykwalifikowani wykładowcy
 • dogodne terminy szkoleń
 • stypendium stażowe
 • szansę na stałe zatrudnienie

Rekrutacja

Nabór do projektu prowadzony na bieżąco, w trybie ciągłym, od kwietnia 2019 do października 2019 (lub do wyczerpania dostępnych miejsc). Szczegóły dot. składania dokumentów można uzyskać w:

Centrum Edukacji ZDZ w Iławie

ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława

tel. 89 648 41 81, kom. 507-124-249

ilawa@wmzdz.pl

Harmonogramy usług szkoleniowych

Aktualne harmonogramy szkoleń

Zobacz również

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia! Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia!” realizowany od  01.09.2018 r. do 31.12.2019 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.1 Wartość projektu …

„Szkoła branżowa plus 8”

„Szkoła branżowa plus 8”

Projekt „ Szkoła branżowa plus 8” realizowany od  01.09.2019 do 15.12.2020 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 193 686,47 zł. Kwota dofinansowania: 174 317,82 zł.  …

Elektroniczna Integracja Organizacji WM-ZDZ w Olsztynie

Elektroniczna Integracja Organizacji WM-ZDZ w Olsztynie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.3.  Cel projektu: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania procesami instytucji oraz innowacji organizacyjnych w obszarze : …

Żyj Zawodowo 6 (Ostróda)

Żyj Zawodowo 6 (Ostróda)

Żyj zawodowo 6 Projekt „Żyj zawodowo 6” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Wartość projektu: 431 325,80 zł, w tym wkład Funduszy …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo