Facebook: Czcionka: Kontrast:

ZDZ – zmierzamy do zmiany!

ZDZ – zmierzamy do zmiany!

ZDZ – Zmierzamy do zmiany!

Na co dzień szkolimy innych, a teraz przyszedł czas na nas samych!

Dynamiczne zmiany na lokalnym rynku, w tym rosnące oraz nietuzinkowe i indywidualne oczekiwania naszych klientów sprawiły, że dostrzegliśmy potrzebę samo-rozwoju.

Przyjęliśmy to wyzwanie podejmując się realizacji własnego projektu szkoleniowego.

O PROJEKCIE

Projekt „ZDZ – Zmierzamy Do Zmiany. Szkolenia wewnętrzne pracowników WM ZDZ w Olsztynie” obejmuje cykl szkoleń dostosowujących umiejętność pracowników WM ZDZ, do zachodzących zmian w gospodarce i wdrażanych zmian organizacyjnych w firmie. W projekcie przewidziano szkolenia w 22 tematach z zakresu kompetencji miękkich, w tym osobowościowych (tj. gotowość do zmian, radzenie sobie ze stresem, efektywność osobista), szkolenia sprzedażowe, z zakresu prawa oraz warsztaty dla doradców-brokerów edukacyjnych.

Projekt będzie realizowany dwutorowo, w następujących etapach:

 • wyłanianie wykonawców odpowiedzialnych za kompleksową organizację i realizację szkoleń (w każdym przypadku szkolenia będą miały charakter wyjazdowy) – w trybie zasady konkurencyjności;
 • szkolenia pracowników WM ZDZ.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej i stymulowanie rozwoju WM ZDZ w oparciu o wzrost kompetencji pracowników przedsiębiorstwa.

Planowanym efektem projektu, będzie więc nie tylko wzrost konkurencyjności samego WM ZDZ, ale także rozwój kompetencji zawodowych 43 pracowników firmy, świadczących usługę organizacji i realizacji kształcenia ustawicznego dla mieszkańców naszego województwa. Pośrednio z efektów działań projektowych skorzystają także partnerzy biznesowi.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.3.5 (Usługi dla MŚP)

Okres realizacji projektu:  I.2020 – XII.2022 r.

Wartość projektu: 294 000,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 249 900,00 zł

Biuro projektu: Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie , ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn, tel. 89 527 93 90

Zobacz również

 • Szkoła branżowa większych szans 1

  Szkoła branżowa większych szans 1

  Projekt „ Szkoła branżowa większych szans 1” realizowany od  01.01.2021 do 31.07.2022 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 258 447,18 zł. Kwota dofinansowania: 232 602,46 …

 • Po lepszą pracę!

  Po lepszą pracę!

  „Po lepszą pracę!” jest projektem aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku do 30 lat), realizowanym przez wszystkie Centra Edukacji Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego na terenie województwa od marca 2020 do czerwca 2022 roku. Projekt jest …

 • Moc młodych

  Moc młodych

  „Moc młodych” to grupa 5 mikroregionalnych projektów aktywizacji zawodowej, realizowanych przez Centra Edukacji ZDZ od marca 2020 do czerwca 2022 na terenie województwa w następujących powiatach: Obszar realizacji (powiaty) Tytuł projektu Wartość projektu w tym …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo