Facebook: Czcionka: Kontrast:

Zawodowy ubój oraz warunki i metody uboju i uśmiercania zwierząt

Zawodowy ubój oraz warunki i metody uboju i uśmiercania zwierząt
Cel kursu

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego wydanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacje organizacyjne

Kurs trwa 8 godzin dydaktycznych.

Zakres szkolenia:

 1. Przepisy prawne z zakresu ochrony zwierząt oraz ochrony zdrowia zwierząt.
 2. Zachowanie zwierząt, cierpienie zwierząt, przytomność i wrażliwość na bodźce, stres u zwierząt.
 3. Obchodzenie się ze zwierzętami i opieka nad nimi przed ich skrępowaniem. Krępowanie zwierząt w celu ogłuszenia lub uśmiercenia.
 4. Ogłuszanie zwierząt. Ocena skuteczności ogłuszenia.
 5. Wykrwawianie zwierząt.
 6. Ubój rytualny.

Szkolenie zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.03.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uśmiercania zwierząt (Dz. U. z 14 marca 2018 r. poz. 539)

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodnie § 22 ust.3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego ( Dz.U. 2019 poz. 652).

 Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przed Komisją powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku i spełnieniu warunków przystąpienia do kursu absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Warunki przystąpienia do kursu

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe,
 • trzymiesięczna praktyka na stanowisku ubojowego, pod stałym nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym

Linki:

Zobacz również

 • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

  Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …

 • Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

  CELE SZKOLENIA Zdobycie wiedzy w zakresie zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych określonych załącznikiem I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Przygotowanie do testu kwalifikacyjnego obejmującego pytania z zakresu transportu drogowego …

 • Prawo jazdy Kat. C+E

  CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami). Poznanie zasad techniki jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami) w różnych warunkach. Kształtowanie nawyków bezpiecznego kierowania zespołem pojazdów z uwzględnieniem zasad i przepisów ruchu drogowego …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo