Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści
 • Olsztyn

Doradca do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych

Zgodnie z normami prawnymi każdy przedsiębiorca, który wykonuje przewóz materiałów niebezpiecznych ADR, powinien postarać się o wyznaczenie na swój koszt doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Doradztwo DGSA to jedna z usług oferowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie.

Gwarantujemy fachową pomoc specjalistów, a także – w zakresie pozostałej części oferty – liczne szkolenia i kursy specjalistyczne. W zakresie kompetencji naszej firmy mieści się między innymi:

 • przeprowadzanie specjalistycznego szkolenia ADR,
 • przeprowadzenie szkolenia okresowego kierowców,
 • przeprowadzenie badań lekarskich kierowców.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kursów prawa jazdy i propozycją psychotestów.

Doradztwo DGSA w świetle prawa

Przepis o obowiązkowym doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych nie dotyczy wszystkich firm. Z obowiązku są zwolnieni przedsiębiorcy oraz inne podmioty, które wykonują przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związane z tym przewozem załadunek bądź rozładunek każdorazowo w ilościach, dla których umowa ADR nie wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdu.
Zgodnie z pkt. 1.8.3.1. ADR każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jedną bądź więcej osób oferujących usługowo 
doradztwo DGSA. Osoby te są odpowiedzialne za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

Zakres usług, które obejmuje doradztwo DGSA:

 • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych;
 • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
 • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
 • przygotowanie procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych;
 • przygotowanie praktyk przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu;
 • przygotowanie procedur służących sprawdzenia wyposażenia używanego w związku z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
 • przeprowadzenie szkolenia pracowników przedsiębiorstwa;
 • przygotowanie procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
 • przygotowywanie sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku bądź rozładunku towarów niebezpiecznych;
 • wprowadzenie odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów;
 • przygotowanie wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów;
 • sprawdzenie, czy pracownicy zaangażowani w przewóz, załadunek, lub rozładunek towarów niebezpiecznych, otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje;
 • stosowanie środków mających na celu zwiększenie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
 • przygotowanie procedur kontrolnych służących sprawdzeniu, czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom;
 • przygotowanie planu ochrony ładunku.

Kontakt

Jarosław Bogusz

Doradca klienta

Zadaj pytanie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług

  Newsletter

   Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług