Facebook: Czcionka: Kontrast:

Egzaminy spawalnicze

 • Termin: 07 10 2019
 • Lokalizacja: Olsztyn ul. Lubelska 33 C (godz.8:00)

Egzaminy weryfikujące/ aktualizujące  uprawnienia spawalnicze (111, 131, 135, 136, 138, 141, 311)

Komisja Spawalnicza jest akredytowana  przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Koszt egzaminu 250,00 zł od każdej metody.

Planowane terminy egzaminów spawalniczych (Olsztyn – każdy pierwszy poniedziałek miesiąca oraz dodatkowo wskazane terminy)
 • 31 październik 2019
 • 4 listopad 2019
 • 8 listopad 2019
 • 16 listopad 2019
 • 27 listopad 2019
 • 2 grudzień 2019

Komisja spawalnicza zaprasza na swoją stronę na > Facebooku

Nadzór Instytutu Spawalnictwa

logo IS

Szkolenie spawaczy w ZDZ odbywa się pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w atestowanych przez IS ośrodkach szkolenia spawaczy. Egzaminy przeprowadzają egzaminatorzy ZDZ posiadający ważną licencję IS (pkt 4 Porozumienia z IS)

   Porozumienie z IS (3)  Porozumienie z IS (1)  Porozumienie z IS (2)

Wieloletnia współpraca ZZDZ z IS określona jest w cyklicznie podpisywanych Porozumieniach o współpracy. Aktualnie obowiązującym jest Porozumienie zawarte 17 lipca 2006 r. Zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 1 szkolenie spawaczy organizowane w ośrodkach ZDZ, objętych merytorycznym nadzorem IS, odbywa się w oparciu o modułowe programy nauczania opracowane przez ZG ZZDZ i uzgodnione z IS.

Absolwentom kursów objętych merytorycznym nadzorem IS,
ZDZ wydają Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza na drukach z logo IS i ZDZ oraz prowadzą ich rejestr.
Świadectwa opatrują podpisem i pieczęcią imienną egzaminatorzy ZDZ, posiadający ważną licencję IS.
(pkt 8 Porozumienia z IS)

Okładka Książki spawacza stare logo SRODEK stare logo3 SRODEK stare logo4 SRODEK stare logo5

KSISNEW1 KSISNEW2 KSISNEW3 KSISNEW4

Absolwent kursu otrzymuje Książkę Spawacza z logo ZDZ (pkt. 9 Porozumienia z IS),
której wzór został zaakceptowany przez Instytut Spawalnictwa .

NADZÓR I CERTYFIKACJA TUV SUD

 – kursy i egzaminy spawaczy z certyfikatem TUV wg następujących norm i przepisów:

EN ISO 9006 -1, -2, -3, -4, -5 ;

EN ISO 14732; 

AD-2000 Merkblatt HP3;

EN ISO 13585;

Dyrektywa 2014/68/WE

Zapraszamy na szkolenia spawalnicze

  • spawanie łukowe elektrodą otuloną  (MMA-111),
  • spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą (MIG -131),
  • spawanie łukowe w osłoni gazu aktywnego elektrodą topliwą  (MAG-135),
  • Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym (136),
  • Spawanie łukowe  w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym  (138),
 • spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą wolframową  (TIG-141, oraz 142,143,145),
 • Spawanie acytelenowo-tlenowe (311),
 • lutowanie twarde płomieniowe (912),

Aktualizacja wiedzy umiejętności na 5 godzinnym szkoleniu. Koszt szkolenia 450,00 zł

 • Instruktaż.
  BHP i PPOŻ w zakresie bezpiecznej pracy na spawalni , szkolenie i kwalifikowanie spawaczy zgodnie z
  obowiązującymi wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, zasady kwalifikowania spawaczy
  zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi i międzynarodowymi
 • Praktyczne wykonanie złącza spawanego pod nadzorem
  Przygotowanie próbki do spawania – cięcie, ukosowanie, sczepianie, osłona gazowa, wykonywanie
  połączeń spawanych zgodnie z zakresem kwalifikowania,– analiza błędów wykonywana połączeń
  spawanych, ocena jakości połączeń ,działania korygujące i zapobiegające neizgodnośicą.
 • Ocena wykonania złącza
  Ocena wizualna wykonanych złączy spawanych – określanie poziomu występujących niezgodności
  spawalniczych wg obowiązujących norm oraz stopnia prawidłowości wykonania złączy,

Więcej informacji o kursach spawalniczych >tutaj <

Egzaminy i szkolenia spawalnicze prowadzi > CSB

CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH

ul. Lubelska 33C   10-408 Olsztyn   tel. 89 526 84 62,  kom. 507 124 198     Email: csb@wmzdz.pl

Zgłoś sie już dziś!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn. Szczegóły na temat przysługujących Ci praw, w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Poprzez przesłanie wypełnionego formularza oświadczam, że zapoznałam/-łem się i akceptuję Politykę Prywatności.


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -