Facebook: Czcionka: Kontrast:

ochrona roślin

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego działając na podstawie upoważnienia nr 28/62/3946 nadanego przez Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie zaprasza na

Szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin oraz szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym łącznie ze sprzętem montowanym na pojazdach szynowych i innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie

Dla osób zamierzających wykonywać zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

 • Podstawowe 14 godzin dydaktycznych – 250 zł/os.
 • Uzupełniające 7 godzin dydaktycznych dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe – 150 zł/os.
 • Uwaga !  Cena kursu dla jednego uczestnika w grupie nie mniejszej  jak 10 osób.

Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń zachowują ważność przez okres 5 lat od daty wystawienia i uprawniają do:

 1. wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie
 2. nabywania środków ochrony roślin

Dla osób dokonujących zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy

 • Podstawowe 24 godziny dydaktyczne – 350 zł/os.
 • Uzupełniające 7 godzin dydaktycznych dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe – 150 zł/os.
 • Uwaga !  Cena kursu dla jednego uczestnika w grupie nie mniejszej  jak 10 osób.

Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń zachowują ważność przez okres 5 lat od daty wystawienia i uprawniają do:

 1. dokonywania zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy
 2. nabywania środków ochrony roślin
 3. wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie

Więcej informacji

Centrum Edukacji ZDZ w Olsztynie
ul. Mickiewicza 5  10-548 Olsztyn
tel. 89 527 77 69  tel. 89 535 39 83

Zapisy na kurs prowadzi najbliższe

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Zobacz również

 • Kadry i płace

  Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …

 • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

  SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo