Facebook: Czcionka: Kontrast:

Szkolenia, umiejętności, kwalifikacje 2

Szkolenia, umiejętności, kwalifikacje 2

„Szkolenia, umiejętności, kwalifikacje 2” to projekt aktywizacji zawodowej, realizowany przez Centrum Szkoleń Budowlanych ZDZ, w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2021 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 442 953,50 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 376 510,47 zł

Cel projekt

Celem projektu jest zwiększenie do VI.2021 r. szans zatrudnienia (nowego lub lepszego) 52 mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku powyżej 30 lat (z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami), poprzez realizację indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej.

W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa ścieżka aktywizacji zawodowej, obejmująca następujące formy wsparcia:

 • Doradztwo mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działania
 • Poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju i dalszej kariery zawodowej
 • Szkolenia zawodowe dopasowane przez doradcę zawodowego zgodnie z predyspozycjami uczestnika i wymaganiami rynku pracy
 • Pośrednictwo pracy

Planowane efekty

 • co najmniej 45% bezrobotnych uczestników projektu znajdzie zatrudnienie;
 • co najmniej 60% pracujących uczestników znajdzie lepszą pracę;
 • co najmniej 33% uczestników zdobędzie kwalifikacje/uprawnienia zawodowe.

Zapraszamy do projeku osoby:

 • powyżej 30 roku życia
 • zamieszkujące teren województwa warmińsko-mazurskiego
 • pozostające bez pracy (z wykształceniem do poziomu matury; niezarejestrowane w PUP) lub pracujące znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji (tj. z zarobkami nieprzekraczającymi płacy minimalnej lub zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej).

Rekrutacja

Nabór do projektu prowadzony jest na bieżąco, w trybie ciągłym, od stycznia 2020 roku do wyczerpania 52 miejsc.

Szczegóły i zapisy w najbliższej:

Centrum Szkoleń Budowlanych , ul. Lubelska 33C, 10-408 Olsztyn

Nr tel.:    89 526 84 62, 507 124 198, E-mail:   csb@wmzdz.pl

Dlaczego warto

Zapewniamy:

 1. Profesjonalną kadrę wykładowców i trenerów;
 2. Dogodne terminy szkoleń;
 3. Wysokiej jakości materiały szkoleniowe;
 4. Wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdów;
 5. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem podczas szkoleń;
 6. Wsparcie finansowe w postaci stypendiów;
 7. Opiekę doradcy zawodowego;
 8. Szansę na trwałe zatrudnienie.

Zobacz również

Szkoła Policealna większych szans 9

Szkoła Policealna większych szans 9

 „Szkoła Policealna większych szans 9” to projekt aktywizacji zawodowej uczniów Szkoły Policealnej realizowany przez Centrum Edukacji w Iławie w okresie od  01.01.2021 do 31.03.2022r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu …

Szkolenia, edukacja, rozwój

Szkolenia, edukacja, rozwój

„Szkolenia, edukacja, rozwój” to grupa 9 powiatowych projektów aktywizacji zawodowej, realizowanych przez Centra Edukacji ZDZ od stycznia 2020 do czerwca 2021 na terenie województwa w następujących powiatach: Obszar realizacji (powiat) Tytuł projektu Wartość projektu W …

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia! Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia!” realizowany od  01.09.2018 r. do 31.12.2019 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.1 Wartość projektu …

Żyj Zawodowo 10 (Szczytno)

Żyj Zawodowo 10 (Szczytno)

Żyj zawodowo 10 Projekt „ Żyj zawodowo 10!” jest realizowany od 01.09.2019 do 31.08.2020 r. i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo