Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Opiekunka środowiskowa - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Szkoła Policealna w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

Opiekunka środowiskowa

  • System:Zaoczny
  • Wiek:Od 18 lat
  • Czas:1 rok

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych. Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Kwalifikacja zawodowa

  • SPO.06. Świadczenie usług opiekuńczych

Realizowane przedmioty

Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii, teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka, organizacja opieki środowiskowej, język migowy, język obcy w pomocy społecznej, opieka i pielęgnacja człowieka, aktywizacja osoby podopiecznej, trening umiejętności społecznych, praktyka zawodowa.

Kariera

Z danych statystycznych wynika, że zmiany demograficzne oraz wiążące się z tym zapotrzebowanie na nowe zawody/specjalności w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych wzrasta. Badania przeprowadzone w różnych regionach kraju wykazują, że w przyszłości największy popyt będzie na wykwalifikowanych pracowników zajmujących się podstawową opieką i pielęgnacją człowieka. Opiekunka środowiskowa będzie pomagała osobie niepełnosprawnej w jej miejscu zamieszkania.

Wymagane dokumenty

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • 3 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyka zawodowa

W Szkole Policealnej w Nidzicy realizowane są praktyki zawodowe u pracodawców.

Są to zajęcia, które mają na celu pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, który słuchacz będzie wykonywał w przyszłości w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Przebieg praktyk powinien być udokumentowany, umowa wraz z dziennikiem praktyk zawodowych dostępne są w Sekretariacie Szkoły.

Egzamin zawodowy

Tytuł zawodowy absolwent uzyskuje zdając pod koniec semestru drugiego egzamin z kwalifikacji zawodowej. Zdanie egzaminy gwarantuje uzyskanie dyplomu opiekunki środowiskowej. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług