Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O nas - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Szkoła Policealna w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

O nas

Szkoła Policealna to rodzaj szkoły przeznaczonej dla absolwentów szkół średnich, umożliwiającej zdobycie nowego lub kolejnego zawodu. Kandydat do szkoły tego typu musi posiadać świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub technikum – nie jest konieczne zdanie matury. Czas trwania nauki dla poszczególnych zawodów zwykle trwa dwa lata, czyli cztery semestry, chociaż dla niektórych kierunków są to cztery semestry (np. technik bezpieczeństwa i higieny pracy) czy nawet dwa (np. opiekunka środowiskowa).

Organem prowadzącym Szkołę Policealną w Nidzicy jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie posiadający status stowarzyszenia oświatowego.

Szkoła Policealna w Nidzicy jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Oznacza to że realizujemy program MEN, a Nasi Słuchacze otrzymują świadectwa, legitymacje szkolne uprawniające do ulgowych przejazdów do 24 roku życia oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy i innych.

Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom tytułu technika oraz dwa suplementy dyplomu technika w języku polskim i angielskim.

Dlaczego my?

Galeria

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług