Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Opiekunka środowiskowa - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Szkoła Policealna w Iławie

sala komputerowa
sala lekcyjna

Opiekunka środowiskowa

  • System:Zaoczny
  • Wiek:Od 18 lat
  • Czas:1 rok

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych. Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Kwalifikacja zawodowa

  • SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych

Realizowane przedmioty

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekunki środowiskowej, podstawy pomocy społecznej, organizowanie prac opiekuńczych, wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych, wspieranie osoby podopiecznej w czynnościach dnia codziennego, aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej, język angielski zawodowy, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów, praktyki zawodowe.

Kariera

Z danych statystycznych wynika, że zmiany demograficzne oraz wiążące się z tym zapotrzebowanie na nowe zawody/specjalności w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych wzrasta. Badania przeprowadzone w różnych regionach kraju wykazują, że w przyszłości największy popyt będzie na wykwalifikowanych pracowników zajmujących się podstawową opieką i pielęgnacją człowieka. Opiekunka środowiskowa będzie pomagała osobie niepełnosprawnej w jej miejscu zamieszkania.

Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • 1 zdjęcie legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Praktyki zawodowe

Słuchacze zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej.

Semestr Czas trwania praktyki
Semestr II 4 tygodnie (140 h)

Egzamin zawodowy

Tytuł zawodowy absolwent uzyskuje zdając pod koniec semestru drugiego egzamin z kwalifikacji zawodowej. Zdanie egzaminy gwarantuje uzyskanie dyplomu opiekunki środowiskowej. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług