Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O nas - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Szkoła Policealna w Iławie

sala komputerowa
sala lekcyjna

O nas

Szkoła Policealna jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie posiadający status stowarzyszenia oświatowego.

Szkoła Policealna może być miejscem kontynuowania nauki po liceum ogólnokształcącym i technikum dla osób pragnących zdobyć drugi zawód, co zwiększa szanse znalezienia atrakcyjnej pracy.

Absolwent szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – dyplom tytułu technika oraz dwa suplementy dyplomu technika w języku polskim i angielskim.

Dlaczego my?

Galeria

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług