Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O nas - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Szkoła Policealna w Braniewie

sala komputerowa
sala lekcyjna
sala lekcyjna

O nas

Szkoła Policealna w Braniewie jest szkołą niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Szkoła dedykowana jest absolwentom szkół średnich, którzy posiadają wykształcenie średnie bez wymogu posiadania matury. Zatem nasza szkoła policealna może być miejscem kontynuowania nauki po liceum ogólnokształcącym i technikum dla osób chcących zdobyć zawód bądź kolejny zawód, co zwiększa szanse znalezienia atrakcyjnej pracy.

Szkoła Policealna umożliwia uzupełnienie wiedzy o kwalifikacje zawodowe na poziomie średnim technicznym. Program nauczania obejmuje wyłącznie przedmioty zawodowe oraz języki obce. Edukacja kończy się egzaminem zawodowym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży, a przeprowadzanym na miejscu w naszej szkole.

Absolwent Szkoły Policealnej otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu zawodowego – dyplom tytułu technika oraz dwa suplementy do dyplomu technika w języku polski i angielskim.

Dlaczego my?

Galeria

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług