Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik spawalnictwa - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Technik spawalnictwa

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Technik spawalnictwa to zawód bez którego obecnie żadna gałąź przemysłu się nie obejdzie. Jest to praca ciekawa i bardzo dobrze płatna w Polce i zagranicą. Wysoki popyt na rynku pracy panujący w tej branży daje ogromne możliwości. Technik spawalnictwa jest jednym z zawodów, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa. Do listy zawodów szkolnictwa branżowego został dodany niedawno. Do tej pory spawania można było nauczyć się wyłącznie na kursach. W odpowiedzi na obecne zapotrzebowanie rynku pracy, absolwenci szkół branżowych I stopnia mają możliwość kształcić się w zawodzie technik spawalnictwa pod okiem wyspecjalizowanych fachowców łącząc teorię z optymalna liczbą zajęć praktycznych.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik spawalnictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych:

 • rozróżniania wielorakich konstrukcji spajanych
 • dobierania warunków spajania, wymagań jakości i metod badań połączeń dla wybranych rodzajów konstrukcji spawania
 • planowania produkcji spawalniczej i organizacji stanowisk do spajania
 • prowadzenia procesów spajania wybranymi metodami, zgrzewania, lutowania i klejenia
 • nadzorowania przebiegu wytwarzania konstrukcji spajanych

Kwalifikacja zawodowa

 • MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

Dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy kształcili się w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń (kwalifikacja: MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń) i ślusarz (kwalifikacja: MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi).

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: j. polski, j. angielski, matematyka i informatyka oraz przedmioty zawodowe: BHP, podstawy spawalnictwa, organizowanie i wykonywanie procesów spajania, nadzorowanie przebiegu wytwarzania konstrukcji spawanych, język obcy zawodowy, praktyka zawodowa.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik spawalnictwa znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej przede wszystkim w: przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych, w budownictwie przemysłowym, firmach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali, na stanowiskach nadzoru technicznego, jako konstruktor, technolog, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń.

Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierać własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyki zawodowe

W Branżowej Szkole II Stopnia w Olsztynie obowiązkowe jest zrealizowanie praktyk zawodowych u pracodawców. Są to zajęcia, które mają na celu pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, który uczeń będzie wykonywał w przyszłości w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Przebieg praktyk powinien być udokumentowany, umowa wraz z kartą praktyk dostępna jest w Sekretariacie Szkoły. Istnieje także możliwość zaliczenia praktyk na podstawie odbytego stażu lub wykonywanej pracy, jeżeli jest ona adekwatna do kierunku kształcenia.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikację zawodową organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej szkole. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom technika handlowca. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług