Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O nas - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

O nas

Branżowa Szkoła II Stopnia w Olsztynie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla dorosłych. Organem prowadzącym jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie posiadający status stowarzyszenia oświatowego.

To szkoła dla słuchaczy, którzy już określili swoją ścieżkę zawodową, ukończyli Branżową Szkołę I Stopnia i chcieliby uzyskać wykształcenie średnie oraz podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe do poziomu technika w wyuczonym wcześniej zawodzie. Ponadto istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego. Nauka trwa 2 lata i odbywa się w systemie zaocznym (soboty, niedziele).

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że realizujemy program MEN, a Nasi Uczniowie otrzymują świadectwa, legitymacje szkolne uprawniające do ulgowych przejazdów do 24 roku życia oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy i innych.

Uczniowie naszej szkoły mogą zdobyć bezpłatnie lub w bardzo atrakcyjnych cenach oprócz dyplomu zawodowego dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe np. uprawnienia spawacza, operatora wózka widłowego, koparko-ładowarki, kurs kosmetyczny, obsługi kas fiskalnych, kurs komputerowy, bezwzrokowego posługiwania się klawiaturą, języka obcego i wiele innych. Posiadanie tych uprawnień w zdecydowany sposób zwiększa szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy.

Zapisując się do Branżowej Szkoły II Stopnia zdobywają Państwo możliwość:

  • uzupełnienia wykształcenia i kwalifikacji zawodowych na poziomie średnim,
  • otrzymania dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskaniu świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach,
  • uzyskania suplementu do dyplomu w języku polskim i angielskim ułatwiającego potwierdzenie zdobytych kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej,
  • zdobycia dodatkowych uprawnień zawodowych w zależności od kierunku kształcenia.

Dlaczego my?

Galeria

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług