Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik przemysłu mody - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Technik przemysłu mody

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Dla wszystkich interesujących się modą i projektowaniem technik przemysłu mody jest niezwykle interesującym zawodem. Na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik przemysłu mody powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych:

 • projektowania kolekcji odzieżowych
 • opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych
 • organizowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • prowadzenia działań związanych z marketingiem wyrobów odzieżowych

Kwalifikacja zawodowa

 • MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy kształcili się w zawodzie krawiec (kwalifikacja: MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych).

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: j. polski, j. angielski, matematyka i informatyka oraz przedmioty zawodowe: BHP, podstawy odzieżownictwa, przygotowanie procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych, organizowanie działań związanych z marketingiem oraz sprzedażą wyrobów odzieżowych, język obcy zawodowy, praktyka zawodowa.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik handlowiec znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako: projektant i krawiec, stylista odzieży, dziennikarz mody, manager zakładu odzieżowego, organizator pokazów mody, specjalista ds. Public Relations, przedstawiciel handlowy.

Absolwent kończący szkołę w kierunku Technik przemysłu mody może kontynuować naukę na studiach wyższych, założyć własną działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyki zawodowe

W Branżowej Szkole II Stopnia w Olsztynie obowiązkowe jest zrealizowanie praktyk zawodowych u pracodawców. Są to zajęcia, które mają na celu pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, który uczeń będzie wykonywał w przyszłości w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Przebieg praktyk powinien być udokumentowany, umowa wraz z kartą praktyk dostępna jest w Sekretariacie Szkoły. Istnieje także możliwość zaliczenia praktyk na podstawie odbytego stażu lub wykonywanej pracy, jeżeli jest ona adekwatna do kierunku kształcenia.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikację zawodową organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej szkole. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom technika handlowca. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług