Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik logistyk - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Technik logistyk

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Technik logistyk jest zawodem, który w ostatnich latach zyskuje na popularności. Zapotrzebowanie na osoby posiadające odpowiednie umiejętności z tej branży stale rośnie. Mimo że jednym z podstawowych zadań technika logistyka jest dbanie o bezpieczny transport z jednego miejsca do drugiego, to zajmuje się on również obsługą klienta, dbaniem o odpowiedni przepływ informacji, organizacją codziennej pracy innych osób, prognozowaniem popytu w oparciu o analizy rynku, kontrolowaniem zapasów, realizacją zamówień czy procesami zaopatrzeniowymi.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:

 • planowania procesów transportowych
 • organizowania procesów transportowych
 • dokumentowania procesów transportowych

Kwalifikacja zawodowa

 • SPL.04. Organizacja transportu

Dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy kształcili się w zawodzie magazynier-logistyk (kwalifikacja: SPL.01. Obsługa magazynów).

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: j. polski, j. angielski, matematyka i informatyka oraz przedmioty zawodowe: BHP, podstawy logistyki, planowanie procesów transportowych, organizowanie procesów transportowych, dokumentowanie realizacji procesów transportowych, język obcy zawodowy, praktyka zawodowa.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik logistyk znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej przede wszystkim w: działach sprzedaży i dystrybucji, prognozowania popytu, obsługi magazynowej, planowania produkcji i zapasów, gospodarowania odpadami, w działach logistyki miejskiej usług infrastrukturalnych.

Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierać własne firmy remontowo- budowlane, w których będą zatrudnia.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyki zawodowe

W Branżowej Szkole II Stopnia w Olsztynie obowiązkowe jest zrealizowanie praktyk zawodowych u pracodawców. Są to zajęcia, które mają na celu pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, który uczeń będzie wykonywał w przyszłości w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Przebieg praktyk powinien być udokumentowany, umowa wraz z kartą praktyk dostępna jest w Sekretariacie Szkoły. Istnieje także możliwość zaliczenia praktyk na podstawie odbytego stażu lub wykonywanej pracy, jeżeli jest ona adekwatna do kierunku kształcenia.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikację zawodową organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej szkole. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom technika handlowca. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług