Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik handlowiec - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Technik handlowiec

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Technik handlowiec to osoba, która potrafi wykonywać zadania zawodowe z zakresu prowadzenia sprzedaży i prowadzenia działalności handlowej.

Od absolwentów tego kierunku kształcenia oczekuje się dobrej znajomości organizacji pracy, planowania i organizowania działalności handlowej z uwzględnieniem analizy wyników sprzedaży oraz organizowania własnego stanowiska pracy.

W procesie nauczania ważnym elementem jest przygotowanie uczniów do wykonywania zadań kontroli i oceny jakości, sprawdzania towarów przeznaczonych do sprzedaży, tj.:

 • planowania działań sprzedażowych i monitorowanie ich efektów
 • organizowania i prowadzenia działań handlowych
 • aktywnej komunikacji z klientem biznesowym

Kwalifikacja zawodowa

 • HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy kształcili się w zawodzie sprzedawca (kwalifikacja HAN.01. Prowadzenie sprzedaży).

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: j. polski, j. angielski, matematyka i informatyka oraz przedmioty zawodowe: BHP, podstawy handlu, planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu, zarządzanie działaniami handlowymi, organizacja gospodarki magazynowej, język obcy zawodowy, prowadzenie działań posprzedażowych, sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej, praktyka zawodowa.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik handlowiec znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako: handlowiec, przedstawiciel handlowy, kierownik działu handlowego, telemarketer, merchandiser, product manager, referent/specjalista/asystent ds. obsługi klienta, referent/specjalista/asystent ds. sprzedaży, referent/specjalista/asystent ds. zaopatrzenia, specjalista ds. zakupów, koordynator sprzedaży, kierownik punktu sprzedaży, konsultant ds. sprzedaży, doradca techniczno-handlowy.

Absolwent kończący szkołę w kierunku technik handlowiec może kontynuować naukę na studiach wyższych lub założyć własną działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyki zawodowe

W Branżowej Szkole II Stopnia w Olsztynie obowiązkowe jest zrealizowanie praktyk zawodowych u pracodawców. Są to zajęcia, które mają na celu pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, który uczeń będzie wykonywał w przyszłości w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Przebieg praktyk powinien być udokumentowany, umowa wraz z kartą praktyk dostępna jest w Sekretariacie Szkoły. Istnieje także możliwość zaliczenia praktyk na podstawie odbytego stażu lub wykonywanej pracy, jeżeli jest ona adekwatna do kierunku kształcenia.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikację zawodową organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej szkole. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom technika handlowca. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług