Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik budownictwa - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Braniewie

sala komputerowa
sala lekcyjna
sala lekcyjna

Technik budownictwa

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Kształcenie w zawodzie technik budownictwa jest oczekiwane przez rynek pracy, w którym nieustannie występują braki pracowników budowlanych na terenie Polski jak i krajów unijnych. Badania prowadzone przez Barometr Zawodów przewidują deficyt pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia w zawodach budowlanych na terenie Polski.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:

 • organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych
 • organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • sporządzania kosztorysów robót budowlanych

Kwalifikacja zawodowa

 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: j. polski, j. angielski, matematyka i informatyka oraz przedmioty zawodowe: BHP, podstawy budownictwa, podstawy projektowania konstrukcji budowlanych, organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych, organizowanie robót budowlanych stanu surowego, organizowanie robót wykończeniowych, organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych, sporządzanie kosztorysów robót budowlanych, język obcy zawodowy, praktyka zawodowa.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik budownictwa znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej przede wszystkim w:

 • administracji budynków
 • biurach projektowo-budowlanych
 • firmach zarządzających nieruchomościami
 • laboratoriach budowlanych
 • organach administracji państwowej i samorządowej w zakresie budownictwa
 • przedsiębiorstwach budowlanych prowadzących duże budowy
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych
 • zakładach prefabrykacji konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych

Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierać własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w szkole branżowej II stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Kształcenie w zawodzie technik budownictwa jest oczekiwane przez rynek pracy, w którym nieustannie występują braki pracowników budowlanych na terenie Polski jak i krajów unijnych. Badania prowadzone przez Barometr Zawodów przewidują deficyt pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia w zawodach budowlanych na terenie Polski.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:

 • organizowania i kontrolowania budowlanych robót wykończeniowych
 • organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • sporządzania kosztorysów robót budowlanych

Kwalifikacja zawodowa

 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: j. polski, j. angielski, matematyka i informatyka oraz przedmioty zawodowe: BHP, podstawy budownictwa, podstawy projektowania konstrukcji budowlanych, organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych, organizowanie robót budowlanych stanu surowego, organizowanie robót wykończeniowych, organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych, sporządzanie kosztorysów robót budowlanych, język obcy zawodowy, praktyka zawodowa.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik budownictwa znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej przede wszystkim w:

 • administracji budynków
 • biurach projektowo-budowlanych
 • firmach zarządzających nieruchomościami
 • laboratoriach budowlanych
 • organach administracji państwowej i samorządowej w zakresie budownictwa
 • przedsiębiorstwach budowlanych prowadzących duże budowy
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych
 • zakładach prefabrykacji konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych

Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierać własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w szkole branżowej II stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • dowód osobisty (do wglądu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjne

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług