Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O nas - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Braniewie

sala komputerowa
sala lekcyjna
sala lekcyjna

O nas

Kształcenie w Szkole Branżowej II Stopnia daje możliwość kontynuacji kwalifikacji z wcześniej ukończonej Szkoły Branżowej I Stopnia. W szkole Branżowej II Stopnia można uczyć się wyłącznie w tych zawodach, które mają możliwość kontynuacji na poziomie technika. Nie ma możliwości uczenia się w zawodzie, który nie ma wspólnej kwalifikacji ze Szkołą Branżową I Stopnia lub z ZSZ. Kończąc Szkołę Branżową II Stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie. Ponadto, absolwent Szkoły Branżowej II Stopnia ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.Nasza szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że realizujemy program MEN, a nasi uczniowie otrzymują świadectwa, legitymacje szkolne uprawniające do ulgowych przejazdów do 24 roku życia oraz zaświadczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń ZUS, KRUS, MOPS, PCPR, Urzędu Pracy i innych.

Dlaczego my?

Galeria

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług