Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Operator obrabiarek skrawających - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła I Stopnia w Kętrzynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala komputerowa
sala komputerowa

Operator obrabiarek skrawających

 • System:Stacjonarny
 • Wiek:Do 18 lat
 • Czas:3 lata

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych np.: tokarki, frezarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie.

Kwalifikacja zawodowa

 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadpodstawowych oraz przedmioty zawodowe w ramach turnusów doszkalających: podstawy obróbki ręcznej i maszynowej oraz montażu, przygotowywanie obrabiarek skrawających do obróbki, wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających, wykonywanie obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie, język obcy zawodowy; BHP.

Kariera

Operator obrabiarek skrawających może pracować między innymi: w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego; w przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych; w działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem; w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem; w firmach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn mechanicznych; w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny budowlane, samochody i ciągniki; w zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych; prowadząc własną działalność gospodarczą.

Podnoszenie kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 1 zdjęcie legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców/rzemieślników zapewniających rzeczywiste warunki pracy. W pierwszym roku to dwa dni praktycznej nauki zawodu, zaś w klasie II i III to 3 dni.

Uczniowie podpisują z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Wynagrodzenie za praktyki

 • I klasa – nie mniej niż 8% przeciętnego wynagrodzenia czyli 569,94 zł
 • II klasa – nie mniej ni z 9% czyli 641,18 zł
 • III klasa – nie mniej niż 10% czyli 712,43 zł

Egzamin zawodowy

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług