Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła I Stopnia w Kętrzynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala komputerowa
sala komputerowa

Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

 • System:Stacjonarny
 • Wiek:Do 18 lat
 • Czas:3 lata

Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego zajmuje się montowaniem maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej oraz kontrolowaniem i nadzorowaniem ich pracy; obsługuje maszyny i urządzenia, stosowane w procesie produkcji materiałów drzewnych; prowadzi bieżącą kontrolę, jakości surowców i produktów; prowadzi przeglądy i konserwację maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej.

Kwalifikacja zawodowa

 • DRM.09. Obsługa i monitorowanie urządzeń i maszyn sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadpodstawowych oraz przedmioty zawodowe realizowane w ramach  turnusów doszkalających.

Kariera

Operator maszyn do produkcji drzewnej może być zatrudniony w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, w których wykorzystywane są maszyny np. tartakach, fabrykach mebli, stolarki budowlanej czy płyt drewnopochodnych, zakładach stolarskich zajmujących się renowacją mebli. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Podnoszenie kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego po potwierdzeniu kwalifikacji DRM.09. Obsługa i monitorowanie urządzeń i maszyn sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik przemysłu drzewnego po potwierdzeniu kwalifikacji DRM.10. Planowanie i organizacja procesów zautomatyzowanych w przemyśle drzewnym oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 1 zdjęcie legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców/rzemieślników zapewniających rzeczywiste warunki pracy. W pierwszym roku to dwa dni praktycznej nauki zawodu, zaś w klasie II i III to 3 dni.

Uczniowie podpisują z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Wynagrodzenie za praktyki

 • I klasa – nie mniej niż 8% przeciętnego wynagrodzenia czyli 569,94 zł
 • II klasa – nie mniej ni z 9% czyli 641,18 zł
 • III klasa – nie mniej niż 10% czyli 712,43 zł

Egzamin zawodowy

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług