Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Mechatronik - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła I Stopnia w Kętrzynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala komputerowa
sala komputerowa

Mechatronik

 • System:Stacjonarny
 • Wiek:Do 18 lat
 • Czas:3 lata

Mechatronik jest wszechstronny. To  specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, elektrotechniki, mechaniki, sterowania, automatyki czy robotyki. W tym zawodzie możesz być serwisantem, monterem podzespołów i urządzeń mechatronicznych, konserwatorem urządzeń mechatronicznych, lub też handlowcem.

Kwalifikacja zawodowa

 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadpodstawowych oraz przedmioty zawodowe realizowane w ramach turnusów doszkalających.

Kariera

Mechatronik znajdzie zatrudnienie w podmiotach przemysłowych skoncentrowanych na wytwarzaniu układów i systemów mechatronicznych lub elektromechanicznych, a także takich, które wykorzystują je w codziennej pracy. Oprócz tego oferty dla przedstawicieli tego zawodu publikują firmy produkujące maszyny CNC, sprzęt gospodarstwa domowego. Zatrudnienie możliwe jest również w przedsiębiorstwach świadczących usługi instalacyjne i naprawcze, stacjach zajmujących się serwisowaniem i diagnostyką (np. w warsztatach samochodowych) oraz placówkach związanych z eksploatacją i naprawami aparatury medycznej.

Podnoszenie kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji ELM.03.Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 1 zdjęcie legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców/rzemieślników zapewniających rzeczywiste warunki pracy. W pierwszym roku to dwa dni praktycznej nauki zawodu, zaś w klasie II i III to 3 dni.

Uczniowie podpisują z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Wynagrodzenie za praktyki

 • I klasa – nie mniej niż 8% przeciętnego wynagrodzenia czyli 569,94 zł
 • II klasa – nie mniej ni z 9% czyli 641,18 zł
 • III klasa – nie mniej niż 10% czyli 712,43 zł

Egzamin zawodowy

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług