Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Mechanik pojazdów samochodowych - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła I Stopnia w Kętrzynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala komputerowa
sala komputerowa

Mechanik pojazdów samochodowych

 • System:Stacjonarny
 • Wiek:Do 18 lat
 • Czas:3 lata

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w tym zawodzie przygotowany jest do wykonywania przeglądów podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych, diagnozowania stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych i wykonywania napraw pojazdów samochodowych.

Kwalifikacja zawodowa

 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadpodstawowych oraz przedmioty zawodowe: podstawy motoryzacji; przeprowadzanie obsługi podzespołów i zespołów stosowanych w pojazdach samochodowych; diagnozowanie stanu technicznego podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; wykonywanie napraw pojazdów samochodowych; język obcy zawodowy; bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kariera

Absolwent szkoły może znaleźć zatrudnienie w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, w firmach produkujących samochody w różnych gałęziach produkcji oraz przemysłu, w warsztatach i serwisach zajmujących się naprawą samochodów, w salonach sprzedających samochody i części samochodowe, w stacjach kontroli pojazdów, w przedsiębiorstwach transportowych. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży.

Podnoszenie kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 1 zdjęcie legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców/rzemieślników zapewniających rzeczywiste warunki pracy. W pierwszym roku to dwa dni praktycznej nauki zawodu, zaś w klasie II i III to 3 dni.

Uczniowie podpisują z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Wynagrodzenie za praktyki

 • I klasa – nie mniej niż 8% przeciętnego wynagrodzenia czyli 569,94 zł
 • II klasa – nie mniej ni z 9% czyli 641,18 zł
 • III klasa – nie mniej niż 10% czyli 712,43 zł

Egzamin zawodowy

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług