Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Mechanik-monter maszyn i urządzeń - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła I Stopnia w Kętrzynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala komputerowa
sala komputerowa

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

 • System:Stacjonarny
 • Wiek:Do 18 lat
 • Czas:3 lata

Przemysł maszynowy należy do jednej z najbardziej rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju dlatego też mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników Zawód mechanik-monter maszyn i urządzeń (podobnie jak inne zawody z tej branży: ślusarz, operator obrabiarek skrawających) jest ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych techniką i mechaniką, ze zdolnościami manualnymi, mających pragnienie tworzenia od podstaw do samego końca skomplikowanych technicznie przedmiotów. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych zakładach wymagających montażu, obsługi i naprawy maszyn urządzeń mechanicznych. Zawód ten występuje pod wieloma nazwami, stosowanymi w przemyśle – odpowiadającymi określonym stanowiskom pracy (montażysta, mechanik, ustawiacz, operator różnych urządzeń, konserwator)., mających wyobraźnię przestrzenną, potrafiących działać zadaniowo, samodzielnie i zespołowo.

Kwalifikacja zawodowa

 • MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadpodstawowych oraz przedmioty zawodowe realizowane w ramach turnusów doszkalających.

Kariera

Absolwent może podjąć zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu w zakładach produkcji maszyn oraz na stanowiskach eksploatacji maszyn a także w warsztatach naprawczych oraz możliwość prowadzenia własnego zakładu mechanicznego.

Podnoszenie kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 1 zdjęcie legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców/rzemieślników zapewniających rzeczywiste warunki pracy. W pierwszym roku to dwa dni praktycznej nauki zawodu, zaś w klasie II i III to 3 dni.

Uczniowie podpisują z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Wynagrodzenie za praktyki

 • I klasa – nie mniej niż 8% przeciętnego wynagrodzenia czyli 569,94 zł
 • II klasa – nie mniej ni z 9% czyli 641,18 zł
 • III klasa – nie mniej niż 10% czyli 712,43 zł

Egzamin zawodowy

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług