Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Magazynier-logistyk - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła I Stopnia w Kętrzynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala komputerowa
sala komputerowa

Magazynier-logistyk

 • System:Stacjonarny
 • Wiek:Do 18 lat
 • Czas:3 lata

Magazynier-logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta .Do podstawowych zadań należy również przyjmowanie towarów do magazynu, wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych; prawidłowe oznakowanie składowanych towarów; przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań; prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów.

Kwalifikacja zawodowa

 • SPL.01. Obsługa magazynów

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadpodstawowych oraz przedmioty zawodowe: Podstawy logistyki; organizowanie pracy magazynu; przechowywanie zapasów; przyjmowanie i wydawanie zapasów; zabezpieczanie majątku; obsługiwanie klientów i kontrahentów; język obcy zawodowy; bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kariera

Absolwent kierunku może być zatrudniony prawie w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym, logistycznym, transportowym, logistycznym, rolniczym, ogrodniczym, sadowniczym, wszędzie tam, gdzie jest prowadzona gospodarka magazynowa. Magazynier logistyk znajdzie również pracę w firmach kurierskich, na poczcie, lotnisku, w magazynach portowych, w firmach usługowych. Absolwentów tego kierunku zatrudniają małe a szczególnie średnie i duże sklepy, zarówno stacjonarne jak i internetowe. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży magazynowej i logistycznej.

Podnoszenie kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie magazynier-logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Wymagane dokumenty

 • świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 1 zdjęcie legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyczna nauka zawodu

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców/rzemieślników zapewniających rzeczywiste warunki pracy. W pierwszym roku to dwa dni praktycznej nauki zawodu, zaś w klasie II i III to 3 dni.

Uczniowie podpisują z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Wynagrodzenie za praktyki

 • I klasa – nie mniej niż 8% przeciętnego wynagrodzenia czyli 569,94 zł
 • II klasa – nie mniej ni z 9% czyli 641,18 zł
 • III klasa – nie mniej niż 10% czyli 712,43 zł

Egzamin zawodowy

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług