Facebook: Czcionka: Kontrast:

Spawanie blach i rur. Metody : 111, 131, 135, 136,138,141,311

 • Termin: 06 04 2020
 • Lokalizacja: Olsztyn ul.Lubelska 33 C (godz.8.00)

MOŻLIWOŚĆ REFUNDACJI  (USŁUGA ROZWOJOWA) DLA PRACOWNIKÓW  MIKRO- MAŁYCH –  ŚREDNICH FIRM

 Cel kursu

Przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu spawacza oraz przygotowanie do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną IS w Gliwicach i uzyskanie uprawnień  spawalniczych – w wybranej metodzie – zgodnie z zakresem PN

Możliwość zdobycie uprawnień Instytutu Spawalnictwa obejmuje następujące metody

 • spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA (111)
 • spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą – MIG (131)                                                                 
 • spawanie łukowe w osłoni gazu aktywnego elektrodą topliwą – MAG  (135)                                                                       
 • Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym (136)
 • Spawanie łukowe  w osłonie gazu aktywnego drutwm proszkowym z rdzeniem metalicznym  (138)
 • spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą wolframową – TIG (141)                                                             
 • Spawanie acetylenowo-tlenowe (311)
Informacje organizacyjne

Kurs trwa 120 godzin  i jest prowadzone pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w procesach spawalniczych metodami : 111, 131, 135, 136, 138, 141, 311 .

W zależności od już posiadanych uprawnień i podjętego rodzaju kursu istnieje możliwość uzyskania uprawnień na poziomie :

 • Poziom 1- wykonywanie spoin pachwinowych
 • Poziom 2- wykonywanie spoin czołowych blach
 • Poziom 3-wykonywanie spoin czołowych rur

Zakres szkolenia

 1. Procesy spajania i pokrewne spawaniu
 2. Rysunek techniczny w spawalnictwie
 3. Materiały podstawowe oraz materiały dodatkowe
 4. Podstawy elektrotechniki, urządzenia i sprzęt do spawania
 5. Technika i technologia spawania
 6. Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie
 7. Niezgodności spawalnicze , kontrola i badania złączy spawalniczych
 8. Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy
 9. Przepisy, wytyczne, i normy dotyczace spawalnictwa
 10. Ćwiczenia i zajęcia praktyczne w spawalni

Absolwenci kursów otrzymują:

 1. Zaświadczenia ukończeniu kursu MEN,
 2. Książeczkę spawacza,
 3. Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego Spawacza w zaliczonej egzaminem wybranej metodzie.

Egzaminy są przeprowadzane w CSB w Olsztynie bezpośrednio po zakończeniu kursu pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa  w Gliwicach

oraz TUV – SUD.

Kursy spawalnicze w każdej wymienionej metodzie realizujemy na bieżąco (grupowo i indywidualnie) uwzględniając wpływające zgłoszenia i zapisy.

Więcej informacji i zapisy :

Centrum Szkoleń Budowlanych ZDZ
ul. Lubelska 33    10-408 Olsztyn    tel. 89 526 84 62   tel. 507 124 198

Email:    [email protected]

Strona internetowa:
http://csb.olsztyn.pl

Zgłoś sie już dziś!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn. Szczegóły na temat przysługujących Ci praw, w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Poprzez przesłanie wypełnionego formularza oświadczam, że zapoznałam/-łem się i akceptuję Politykę Prywatności.


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo