Facebook: Czcionka: Kontrast:

Spawalnictwo

Metody spawalnicze 

 • spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA (111)                                                                                                                        (IS-P/T-FW-xx-111, IS-P-BW-xx-111, IS-T-BW-xx-111)
 • spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą – MIG (131)                                                                  (IS-P/T-FW-xx-131, IS-P-BW-xx-131, IS-T-BW-xx-131)
 • spawanie łukowe w osłoni gazu aktywnego elektrodą topliwą – MAG  (135)                                                                       (IS-P/T-FW-xx-135, IS-P-BW-xx-135, IS-T-BW-xx-135)
 • Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym (136)                                                                              IS-P/T-FW-xx-136, IS-P-BW-xx-136, IS-T-BW-xx-136)
 • Spawanie łukowe  w osłonie gazu aktywnego drutwm proszkowym z rdzeniem metalicznym  (138)                              IS-P/T-FW-xx-138, IS-P-BW-xx-138, IS-T-BW-xx-138)
 • spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą wolframową – TIG (141)                                                             (IS-P/T-FW-xx-141, IS-P-BW-xx-141, IS-T-BW-xx-141)
 • Spawanie acetylenowo-tlenowe (311)
Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu spawacza oraz przygotowanie do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną IS w Gliwicach i uzyskanie uprawnień spawalniczych – w wybranej metodzie – zgodnie z zakresem PN

Informacje organizacyjne

Kurs trwa 120 godzin  i jest prowadzone pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w procesach spawalniczych metodami : 111, 131, 135, 136, 138, 141, 311 na poziomie:

 1. wykonywanie spoin pachwinowych
 2. wykonywanie spoin czołowych blach
 3. wykonywanie spoin czołowych rur

Zakres szkolenia

 1. Procesy spajania i pokrewne spawaniu
 2. Rysunek techniczny w spawalnictwie
 3. Materiały podstawowe oraz materiały dodatkowe
 4. Podstawy elektrotechniki, urządzenia i sprzęt do spawania
 5. Technika i technologia spawania
 6. Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie
 7. Niezgodności spawalnicze , kontrola i badania złączy spawalniczych
 8. Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy
 9. Przepisy, wytyczne, i normy dotyczace spawalnictwa
 10. ćwiczenia i zajęcia praktyczne w spawalni

Absolwenci kursów otrzymują:

 1. Zaświadczenia ukończeniu kursu MEN,
 2. Książeczkę spawacza,
 3. Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego Spawacza w zaliczonej egzaminem metodzie.

Egzaminy spawalnicze dla aktualizujących uprawnienia spawalnicze są organizowane w Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie

PLANOWANE TERMINY EGZAMINÓW SPAWALNICZYCH

Zgrzewanie tworzyw sztucznych

pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego

Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenia ukończeniu kursu MEN, uprawnienia UDT po zdaniu egzaminu

Szkolenia przyuczające i doskonalące

Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenia ukończeniu kursu MEN,

Zapisy

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w wybranym kursie, skontaktuj się z najbliższym Centrum Edukacji WM ZDZ  lub z wyspecjalizowanym w ich organizacji  > Centrum Szkoleń Budowlanych w Olsztynie<

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami w zakładce AKTUALNOŚCI  i PLANOWANE  KURSY !

Planowane kursy

 • SPAWANIE BLACH I RUR – METODY 111, 131,135, 136, 141, 311

  SPAWANIE BLACH I RUR – METODY 111, 131,135, 136, 141, 311

  Planowane terminy kursów: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi – metody 111, 131,135, 136, 141, 311 13.02.2023godz. 8:00 Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi – metody 111, 131,135, 136, 141, 311 20.02.2023godz. 8:00 Spawanie blach …

  27 02 2023 | ul. Lubelska 33C, 10-408 Olsztyn

Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo