Facebook: Czcionka: Kontrast:

Słoneczne systemy grzewcze – SOLARY

MONTER MIKRO I MAŁEJ INSTALACJI OZE – Słoneczne systemy grzewcze SOLARY

Szkolenie adresowane do instalatorów odnawialnych źródeł energii spełniających warunki zgodnie z art. 20h ust. 3. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 – j.t.)

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do zdania egzaminu certyfikowanego instalatora systemów odnawialnych źródeł energii -słoneczne systemy grzewcze -solarya przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

 Informacje organizacyjne

Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych

Zakres szkolenia 

1. Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania słonecznych systemów grzewczych
2. Podstawy teoretyczne słonecznych systemów grzewczych
3. Budowa, rodzaje oraz zasada działania słonecznych systemów grzewczych
4. Słoneczne systemy grzewcze – zasady doboru
5. Wydajność kolektorów słonecznych
6. Instalacja kolektorów słonecznych
7. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym słonecznych systemów grzewczych

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają

 • egzamin wewnętrzny przed komisją egzaminacyjną ZDZ, który sprawdza wiedzę i umiejętności nabyte na kursie. Egzamin teoretyczny zawiera pytania z zakresu tematycznego określonego w planie nauczania, zaś egzamin praktyczny obejmuje sprawdzenie praktycznej umiejętności instalowania mikroinstalacji i małych instalacji w zakresie systemów solarnych. Uzyskanie pozytywnego wyniku zarówno z egzaminu teoretycznego, jak i z wykonania ćwiczenia lub zadania praktycznego jest warunkiem otrzymania przez słuchacza świadectwa ukończenia kursu.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w procesie certyfikacji instalatora przeprowadza komisja egzaminacyjna Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania przez UDT certyfikatu instalatora. Termin oraz miejsce egzaminu UDT ogłasza na stronach Biuletynu Informacji Publicznych Urzędu Dozoru Technicznego, co najmniej na 30 dni przed planowanym egzaminem. Kandydat przystępujący do egzaminu nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu zgłasza w nim udział oraz wnosi do UDT opłatę. Obecnie opłata za egzamin UDT wynosi 917,06 zł, natomiast koszt wydania certyfikatu to 229,29 zł.

Pozostałe szkolenia >OZE<

Zapisy

Centrum szkoleń Budowlanych w Olsztynie

ul. Lubelska 33; Olsztyn  tel. 89 526 84 62 ,  tel. 507 124 198  csb@wmzdz.pl

Zobacz również

 • Kadry i płace

  Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …

 • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

  SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -