Facebook: Czcionka: Kontrast:

ŚCIEŻKA DOTACYJNA – Wróć do działania

Aktualności

 • 21.01.2019 Wyniki oceny wniosków – XIV Lista rankingowa przyznanych dotacji
 • 07.01.2019 Wyniki oceny wniosków (XIII lista rankingowa)
 • 08.11.2018 Zamknięcie dodatkowego naboru na ścieżkę dotacyjną.

Niniejszym informujemy, iż w związku z wpływem przewidzianej liczby 6 formularzy rekrutacyjnych, nabór na ścieżkę dotacyjną projektu „Wróć do działania” został zakończony.

 • 07.11.2018 XI Lista rankingowa przyznanych (dół strony)
 • 25.10.2018  Niniejszym informujemy, że dnia :
8 listopada 2018 r. o GODZINIE 9:00 w Biurze Projektów Europejskich W-M ZDZ w Olsztynie (Mickiewicza 5 pok. nr 41)

zostanie otwarty nabór na ścieżkę dotacyjną projektu. Nabór będzie mieć charakter ciągły, do zakwalifikowania na ścieżkę liczby 6 osób. Doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu odbywać się będzie w placówkach W-M ZDZ, najbliższych miejsca zamieszkania zakwalifikowanych uczestników projektu. Informujemy również, iż aktualizacji uległ regulamin uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej, wraz z wzorami dokumentów rekrutacyjnych i aplikacyjnych. Powyższa zmiana będzie dotyczyć osób przystępujących do projektu w ramach ww. naboru.

 • 16.10.2018

Kolejna Lista rankingowa przyznanych dotacji (szukaj w dolnej części strony)

 • 21.09.2018

Kolejna Lista rankingowa przyznanych dotacji

 • 10.09.2018

Najnowsza Lista rankingowa przyznanych dotacji  (jak zawsze – na dole strony )

 • 23.08.2018

Ogłaszamy listę rankingową Nr VI przyznanych dotacji

 • 13.08.2018

Ogłaszamy listę rankingową Nr V przyznanych dotacji

 • 24.07.2018

Ogłaszamy listę rankingową Nr IV przyznanych dotacji

 • 09.07.2018

Ogłaszamy listę rankingową Nr  III przyznanych dotacji

 • 27.04.2018

Informujemy, iż został zaktualizowany regulamin uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej. Zmianie uległy terminy obrad Komisji Oceny Wniosków, wydającej ostateczne decyzje o przyznaniu wsparcia na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Aktualnie obrady KOW odbywać się będą dwukrotnie w każdym miesiącu. Jednocześnie osoby, które przystąpiły do ścieżki dotacyjnej i są na etapie przygotowywania biznesplanów, mają możliwość złożenia dokumentów do oceny na jedno z 5 najbliższych posiedzeń KOW.

 • 30.05.2018

Zamknięcie naboru na ścieżkę dotacyjną projektu.

Niniejszym informujemy, iż zgodnie z regulaminem ścieżki dotacyjnej projektu, w związku z wpływem 66 formularzy rekrutacyjnych kandydatów , w dniu 30.05.2018 nabór na ścieżkę dotacyjną projektu zostaje zamknięty.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku podjęcia negatywnych decyzji odnośnie przyjęcia kandydatów do projektu po zweryfikowaniu wszystkich złożonych formularzy, lub wycofaniu się uczestników ścieżki dotacyjnej, nabór zostanie wznowiony. Informacja o ponownym otwarciu naboru oraz liczbie dostępnych miejsc zostanie opublikowana na stronie projektu na 10 dni roboczych przed jego otwarciem.

Opis ścieżki

W ramach ścieżki dotacyjnej projektu „Wróć do działania” każdy uczestnik projektu może uzyskać wsparcie na rozpoczęcie działalności w postaci:

 • jednorazowa dotacja inwestycyjna – do 25.000 zł/os.,
 • wsparcie pomostowe – do 2.000 zł/miesięcznie/os.,
 • doradztwo biznesowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Rekrutacja uczestników na ścieżkę dotacyjną rozpocznie się 9 kwietnia 2018 roku w Biurze Projektów Europejskich W-M ZDZ w Olsztynie. Nabór będzie mieć charakter ciągły, do zakwalifikowania na ścieżkę przewidzianej liczby 66 osób. Doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu odbywać się będzie w placówkach W-M ZDZ, najbliższych miejsca zamieszkania zakwalifikowanych uczestników projektu.

Szczegółowe kryteria przystąpienia oraz zasady udziału w projekcie, a także wzory dokumentów rekrutacyjnych i aplikacyjnych: 

WDD-Regulamin-uczestnictwa-w-ścieżce-dotacyjnej-v3

Załączniki dla Kandydatów:

zał-1-Formularz-rekrutacyjny ver. 23.10.2018

WDD – Z1.1 – Oświadczenie kwalifikacyjne Kandydata

WDD – Z1.2 – Oświadczenie o statusie os. bezrobotnej lub biernej

WDD – Z1.3 – Oświadczenie Kandydata projektu

zał. 2 – Potwierdzenie złożenia dokumentów rekrutacyjnych
zał.3 – Decyzja o zakwalifikowaniu na ścieżkę dotacyjną

Załączniki dla Uczestników:

zał.4 – Umowa doradcza
zał. 4.1 – Dane uczestnika projektu
zał. 4.2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zał. 4.3 – Oświadczenie o statusie na rynku pracy

WDD-zał-5-Wniosek-o-przyznanie-wsparcia-finansowego

zał. 5.1 – Biznesplan wraz z harmonogramem rzeczowo finansowym inwestycji
WDD – zał 5.2 Oświadczenie do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej v 2.0 (obowiązuje od.01.11.2018 r.)
zał. 5.3 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
zał. 5.4-Oświadczenie-o-wysokości-otrzymanej-pomocy-de-minimis-2
zał. 5.5 – Formularz przy ubieganiu sie o pomoc de minims

Załączniki dla Beneficjentów pomocy:

WDD-zał-6-Umowa-o-udzielenie-wsparcia-de-minimis-na-rozpoczęcie-działalności-gospodarczej-obowiazuje-od-1.01.2019 

zał. 6.1 – Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy
zał. 6.2 – Oświadczenie o statusie Przedsiębiorcy w przededniu zarejestrowania działalności gospodarczej
zał. 6.3 – Zestawienie poniesionych wydatków
zał. 6.4 – Oświadczenie zabezpieczenie i numer rachunku
zał. 6.5 – Zestawienie bieżących kosztów finansowanych ze wsparcia pomostowego
zał. 7 – KOF wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
zał. 8 – Regulamin Komisji Oceny Wniosków
zał. 8.1 – KOM wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
zał. 8.2 – Deklaracja bezstronności i poufności członka KOW
zał. 8.3 – Wspólne stanowisko człoków KOW

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Dokumenty archiwalne

Regulamin uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej v1
zał. 6 - Umowa o udzielenie wsparcia de minimis na rozpoczęcie działalności gospodarczej (obowiązująca do 31.05.2018 r.)
WDD-zał-6-Umowa-de_minimis do 31.12.2018
WDD-Regulamin-uczestnictwa-w-ścieżce-dotacyjnej-v2-1
zał. 1 - Formularz-rekrutacyjny
zał 1.1 - Oświadczenie do formularza rekrutacyjnego
zał. 5.2 - Oświadczenie do wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej v1.0
zał. 5. Wniosek-o-przyznanie-wsparcia-finansowego

Zobacz również

 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – w praktyce edukacyjnej i wychowawczej

  Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – w praktyce edukacyjnej i wychowawczej

  Szkolenie adresowane do osób zajmujących się : edukacją (pedagodzy, nauczyciele, doradcy zawodowi) wychowaniem i opieką (wychowawcy, opiekuni, rodzice) pomocą psychologiczną i terapią (lekarze, psychiatrzy, psycholodzy, terapeuci) pomocą w służbie cywilnej (pomoc społeczna, domy dziecka, ośrodki …

 • DOTACJE

  DOTACJE

 • IV TURA (RD-dotacje)

  IV TURA (RD-dotacje)

  Lista rankingowa IV tura : Lista rankingowa wniosków o przyznanie pomocy de minimis – IV tura Wyniki oceny formalnej Wniosków o udzielenie pomocy : Wyniki oceny formalnej IV tura Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo