Facebook: Czcionka: Kontrast:

ŚCIEŻKA DOTACYJNA – Rozpocznij działanie!

 

AKTUALNIE W PROJEKCIE

 • Informujemy, że nabór na IV rundę rekrutacyjną zostaje zamknięty przedterminowo w dniu 19.08.2019 r.

Od 19.08.2019 r. do 30.08.2019 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 w placówce ZDZ w Iławie odbędzie się IV (ostatnia) tura rekrutacyjna na ścieżkę dotacyjną.

Rekrutacja prowadzona będzie do momentu przyjęcia 14 kompletów dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty przyjmowane będą wyłącznie od Kandydatów składających dokumenty osobiście, nie ma możliwości przekazania dokumentów za pośrednictwem kuriera lub poczty.

 

 • Informujemy, że nabór na III rundę rekrutacyjną zostaje zamknięty przedterminowo w dniu 04.02.2019 r

UWAGA! – Zmiana Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej  w odniesieniu do kolejnych tur naborów – tura III i IV

Zgodnie z „Zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR) dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego” W-M ZDZ wprowadza zmiany do Regulaminu – planowany status podatkowy uczestnika będzie miał  wpływ na wysokość udzielonej dotacji.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZNAJDZIESZ W:

– IV TURA

– III TURA

– II TURA

– I TURA : 

Rozpocznij działanie! – Ścieżka dotacyjna

 • dla 56 osób – w ramach której każdy uczestnik może uzyskać wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w postaci:
 • jednorazowej dotacji inwestycyjnej – do 25.000 zł/os.,
 • finansowego wsparcia pomostowego – do 2.000 zł/miesięcznie/os.
 • doradztwa biznesowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Rekrutacja uczestników na ścieżkę dotacyjną będzie odbywać się w 4 turach:
 • I tura – od 15.05.2018 r. do 28.05.2018 r.
  W związku z przyjęciem więcej niż 17 kompletów dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów, zgodnie z § 6 ust. 5 Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej projektu „Rozpocznij działanie!” nabór w ramach I rundy rekrutacyjnej zostaje przedterminowo zamknięty w dn. 15.05.2018!
 • II tura – od 03.09.2018 r. do 14.09.2018 r.
 • III tura – od 04.02.2019 r. do 15.02.2019 r.
 • IV tura – od 19.08.2019 r. do 30.08.2019 r.
 • Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu – Centrum Edukacji ZDZ w Iławie.
 • Doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu odbywać się będzie w placówkach ZDZ najbliższych miejsca zamieszkania zakwalifikowanych uczestników projektu.

Szczegółowe kryteria przystąpienia oraz zasady udziału w projekcie a także wzory dokumentów rekrutacyjnych i aplikacyjnych zawiera: 

RD – Regulamin uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej – 3.0 – tura I i II

RD – Regulamin uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej – 3.1 – tura III i IV

Załączniki dla Kandydatów:

Załączniki dla Uczestników:
RD – Z6 – Umowa doradcza
RD – Z6.1 – Dane uczestnika projektu
RD – Z6.2 – Oświadczenie uczestnika projektu

RD – Z7 – Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

RD – Z7 – Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

RD – Z7.1 – Biznesplan z HRF
RD – Z7.2 – Oświadczenie do wniosku o udzielenie pomocy de minimis – tura III i IV
RD – Z7.3 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – tura III i IV

RD – Z7.4 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
RD – Z7.5 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załączniki dla Beneficjentów pomocy:

RD – Z8 – Umowa o udzielenie pomocy de minimis na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej – tura III i IV
RD – Z8.1 – Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy
RD – Z8.2 – Oświadczenie o statusie Beneficjenta pomocy
RD – Z8.3 – Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych (pdf)

RD – Z8.3 – Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych (doc)
RD – Z8.4 – Zestawienie bieżących kosztów finansowanych ze wsparcia pomostowego (pdf)

RD – Z8.4 – Zestawienie bieżących kosztów finansowanych ze wsparcia pomostowego (xls)

RD – Z9 – KOF wniosku o udzielenie pomocy de minimis
RD – Z10 – KOM wniosku o udzielenie pomocy de minimis
RD – Z11 – Deklaracja bezstronności i poufności członka KOW
RD – Z12 – Wspólne stanowisko członków KOW

Wersje archiwalne:

RD – Regulamin uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej -1.0,   RD – Regulamin uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej – 2.0,  RD – Regulamin uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej – 3.0 – tura III i IV

RD – Z7 – Wniosek o udzielenie pomocy de minimis (pdf) 

RD – Z7 – Wniosek o udzielenie pomocy de minimis (doc)

RD – Z7.2 – Oświadczenie do wniosku o udzielenie pomocy de minimis  

RD – Z7.3 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

RD – Z8 – Umowa o udzielenie pomocy de minimis na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

RD – Z9 – KOF wniosku o udzielenie pomocy de minimis

Zobacz również

 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – w praktyce edukacyjnej i wychowawczej

  Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – w praktyce edukacyjnej i wychowawczej

  Szkolenie adresowane do osób zajmujących się : edukacją (pedagodzy, nauczyciele, doradcy zawodowi) wychowaniem i opieką (wychowawcy, opiekuni, rodzice) pomocą psychologiczną i terapią (lekarze, psychiatrzy, psycholodzy, terapeuci) pomocą w służbie cywilnej (pomoc społeczna, domy dziecka, ośrodki …

 • DOTACJE

  DOTACJE

 • IV TURA (RD-dotacje)

  IV TURA (RD-dotacje)

  Lista rankingowa IV tura : Lista rankingowa wniosków o przyznanie pomocy de minimis – IV tura Wyniki oceny formalnej Wniosków o udzielenie pomocy : Wyniki oceny formalnej IV tura Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo