Facebook: Czcionka: Kontrast:

ŚCIEŻKA DOTACYJNA – Rozpocznij działanie!

AKTUALNIE W PROJEKCIE

Harmonogramy doradztwa:

 1. Harmonogram doradztwa
 2. Harmonogram doradztwa aktualizacja
 3. harmonogram doradztwa – aktualizacja 5.07.2018

UWAGA!

NOWA INFORMACJA O PLANOWANYCH ROZMOWACH KWALIFIKACYJNYCH !

Rozmowy kwalifikacyjne – I runda

 

Lista Rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych/ nie zakwalifikowanych do udziału w projekcie

– I runda:lista rankingowa

Rozpocznij działanie! – Ścieżka dotacyjna

 • dla 56 osób – w ramach której każdy uczestnik może uzyskać wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w postaci:
 • jednorazowej dotacji inwestycyjnej – do 25.000 zł/os.,
 • finansowego wsparcia pomostowego – do 2.000 zł/miesięcznie/os.
 • doradztwa biznesowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Rekrutacja uczestników na ścieżkę dotacyjną będzie odbywać się w 4 turach:
 • I tura – od 15.05.2018 r. do 28.05.2018 r.
  W związku z przyjęciem więcej niż 17 kompletów dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów, zgodnie z § 6 ust. 5 Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej projektu „Rozpocznij działanie!” nabór w ramach I rundy rekrutacyjnej zostaje przedterminowo zamknięty w dn. 15.05.2018!
 • II tura – od 03.09.2018 r. do 14.09.2018 r.
 • III tura – od 04.02.2019 r. do 15.02.2019 r.
 • IV tura – od 19.08.2019 r. do 30.08.2019 r.
 • Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu – Centrum Edukacji ZDZ w Iławie.
 • Doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu odbywać się będzie w placówkach ZDZ najbliższych miejsca zamieszkania zakwalifikowanych uczestników projektu.

Szczegółowe kryteria przystąpienia oraz zasady udziału w projekcie a także wzory dokumentów rekrutacyjnych i aplikacyjnych zawiera: 

RD – Regulamin uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej – 2.0 – Zmiany w regulaminie dotyczą  zapisów RODO oraz zaprzestania monitorowania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych:

RD – Regulamin uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej – 1.0

Załączniki dla Kandydatów:

Załączniki dla Uczestników:
RD – Z6 – Umowa doradcza
RD – Z6.1 – Dane uczestnika projektu
RD – Z6.2 – Oświadczenie uczestnika projektu
RD – Z7 – Wniosek o udzielenie pomocy de minimis (pdf) ,  RD – Z7 – Wniosek o udzielenie pomocy de minimis (doc)
RD – Z7.1 – Biznesplan z HRF
RD – Z7.2 – Oświadczenie do wniosku o udzielenie pomocy de minimis
RD – Z7.3 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
RD – Z7.4 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
RD – Z7.5 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załączniki dla Beneficjentów pomocy:

RD – Z8 – Umowa o udzielenie pomocy de minimis na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej
RD – Z8.1 – Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy
RD – Z8.2 – Oświadczenie o statusie Beneficjenta pomocy
RD – Z8.3 – Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych
RD – Z8.4 – Zestawienie bieżących kosztów finansowanych ze wsparcia pomostowego
RD – Z9 – KOF wniosku o udzielenie pomocy de minimis
RD – Z10 – KOM wniosku o udzielenie pomocy de minimis
RD – Z11 – Deklaracja bezstronności i poufności członka KOW
RD – Z12 – Wspólne stanowisko członków KOW

 

Zobacz również

 • Elektryk (z uprawnieniami)

  Elektryk (z uprawnieniami)

  Kurs 20 godzinny. Absolwent uzyskuje uprawnienie elektroenergetyczne po egzaminie zdanym przed Komisją Urzędy Regulacji Energetyki. Kurs rozpoczyna się o godz. 8.00 Szczegółowe informacje i zapisy w: Centrum Edukacji w Mrągowie ul. Mrongowiusza 65 B (Bursa …

 • Harmonogramy – Młodzi Akcja

  Harmonogramy – Młodzi Akcja

  Harmonogramu Usług Szkoleniowych 

 • Harmonogramy kursów -Akcja 7

  Harmonogramy kursów -Akcja 7

  Harmonogramy Usług Szkoleniowych 


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -