Facebook: Czcionka: Kontrast:

ŚCIEŻKA DOTACYJNA – Rozpocznij działanie!

 

AKTUALNIE W PROJEKCIE

Informujemy, że nabór na III rundę rekrutacyjną zostaje zamknięty przedterminowo w dniu 04.02.2019 r.
 • UWAGA! – Zmiana Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej  w odniesieniu do kolejnych tur naborów – tura III i IV

Zgodnie z „Zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR) dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego” W-M ZDZ wprowadza zmiany do Regulaminu – planowany status podatkowy uczestnika będzie miał  wpływ na wysokość udzielonej dotacji.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZNAJDZIESZ W:

– III TURA

– II TURA

– I TURA : 

Rozpocznij działanie! – Ścieżka dotacyjna

 • dla 56 osób – w ramach której każdy uczestnik może uzyskać wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w postaci:
 • jednorazowej dotacji inwestycyjnej – do 25.000 zł/os.,
 • finansowego wsparcia pomostowego – do 2.000 zł/miesięcznie/os.
 • doradztwa biznesowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Rekrutacja uczestników na ścieżkę dotacyjną będzie odbywać się w 4 turach:
 • I tura – od 15.05.2018 r. do 28.05.2018 r.
  W związku z przyjęciem więcej niż 17 kompletów dokumentów rekrutacyjnych złożonych przez Kandydatów, zgodnie z § 6 ust. 5 Regulaminu uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej projektu „Rozpocznij działanie!” nabór w ramach I rundy rekrutacyjnej zostaje przedterminowo zamknięty w dn. 15.05.2018!
 • II tura – od 03.09.2018 r. do 14.09.2018 r.
 • III tura – od 04.02.2019 r. do 15.02.2019 r.
 • IV tura – od 19.08.2019 r. do 30.08.2019 r.
 • Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu – Centrum Edukacji ZDZ w Iławie.
 • Doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu odbywać się będzie w placówkach ZDZ najbliższych miejsca zamieszkania zakwalifikowanych uczestników projektu.

Szczegółowe kryteria przystąpienia oraz zasady udziału w projekcie a także wzory dokumentów rekrutacyjnych i aplikacyjnych zawiera: 

RD – Regulamin uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej – tura III i IV

RD – Regulamin uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej – 3.0

Załączniki dla Kandydatów:

Załączniki dla Uczestników:
RD – Z6 – Umowa doradcza
RD – Z6.1 – Dane uczestnika projektu
RD – Z6.2 – Oświadczenie uczestnika projektu

RD – Z7 – Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

RD – Z7 – Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

RD – Z7.1 – Biznesplan z HRF
RD – Z7.2 – Oświadczenie do wniosku o udzielenie pomocy de minimis – tura III i IV
RD – Z7.3 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – tura III i IV

RD – Z7.4 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
RD – Z7.5 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załączniki dla Beneficjentów pomocy:

RD – Z8 – Umowa o udzielenie pomocy de minimis na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej – tura III i IV
RD – Z8.1 – Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy
RD – Z8.2 – Oświadczenie o statusie Beneficjenta pomocy
RD – Z8.3 – Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych
RD – Z8.4 – Zestawienie bieżących kosztów finansowanych ze wsparcia pomostowego

RD – Z9 – KOF wniosku o udzielenie pomocy de minimis
RD – Z10 – KOM wniosku o udzielenie pomocy de minimis
RD – Z11 – Deklaracja bezstronności i poufności członka KOW
RD – Z12 – Wspólne stanowisko członków KOW

Wersje archiwalne:

RD – Regulamin uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej -1.0,   RD – Regulamin uczestnictwa w ścieżce dotacyjnej – 2.0

RD – Z7 – Wniosek o udzielenie pomocy de minimis (pdf) 

RD – Z7 – Wniosek o udzielenie pomocy de minimis (doc)

RD – Z7.2 – Oświadczenie do wniosku o udzielenie pomocy de minimis  

RD – Z7.3 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

RD – Z8 – Umowa o udzielenie pomocy de minimis na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej

RD – Z9 – KOF wniosku o udzielenie pomocy de minimis

Zobacz również

 • III TURA (RD-dotacje)

  III TURA (RD-dotacje)

  Lista rankingowa wniosków o przyznanie pomocy de minimis – III tura Wyniki oceny formalnej Wniosków o udzielenie pomocy : Wyniki oceny formalnej III tura Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków odbędzie się w dniach od 10.04.2019 …

 • II TURA (RD-dotacje)

  II TURA (RD-dotacje)

  Wnioski o udzielenie pomocy de minimis: Lista rankingowa wniosków o przyznanie pomocy de minimis – II tura Wyniki oceny formalnej Wniosków o udzielenie pomocy znajdziesz >>tutaj<<. Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków odbędzie się w dniach …

 • I TURA (RD-dotacje)

  I TURA (RD-dotacje)

  Lista rankingowa – wniosków o przyznanie pomocy de minimis – I TURA – druga ocena Lista rankingowa wniosków o przyznanie pomocy de minimis – I TURA Wyniki oceny formalnej Wniosków o udzielenie pomocy plik : Wyniki …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -