Facebook: Czcionka: Kontrast:

Rozumieć więcej i żyć lepiej/Розуміти більше та жити краще

Rozumieć więcej i żyć lepiej/Розуміти більше та жити краще

[УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ]
Запрошуємо Вас прийняти участь в грантовому проекі «Розуміти більше  та жити краще».

Projekt grantowy „Rozumieć więcej i żyć lepiej” jest realizowany od  XI.2022 do IV.2023 r. w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu grantowego ogółem: 450 240,00 zł
Kwota dofinansowania: 450 240,00 zł.
Wkład UE: 424 531,30 zł

Cel projektu

Aktywizacja min. 54 uchodźców z Ukrainy zamieszkujących na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, poprzez podniesienie ich kompetencji podstawowych i kompetencji z zakresu języka polskiego do IV.2023 r.

Planowane efekty

Podniesienie umiejętności podstawowych 54 uczestników projektu grantowego.

Grupa docelowa

Projekt kierowany jest do osób, które:

 1. posiadają status uchodźcy wojennego z Ukrainy,
 2. mieszkają na terenie woj. warmińsko-mazurskiego,
 3. ukończyły 18. rok życia,
 4. nie posiadają lub posiadają co najwyżej podstawową znajomość języka polskiego,
 5. posiadają podstawowe umiejętności z zakresu rozumienia i tworzenia informacji w języku polskim, rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych na poziomie nie wyższym niż 3, zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji.

W ramach projektu każdemu uczniowi oferowane będzie kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • diagnozę potencjału i potrzeb uczestnika pod kątem uzupełnienia kompetencji językowych i podstawowych ułatwiających życie w Polsce (2 godz./os.)
 • kurs z j. polskiego (poziom podstawowy lub zaawansowany)
 • 18-godzinne kursy przyczyniające się do podniesienia kompetencji podstawowych zakończone weryfikacją nabytej wiedzy w następujących komponentach tematycznych (do wyboru 3):
  • Instytucje w Polsce
  • Podstawy poszukiwania pracy w Polsce
  • Pracuję legalnie w Polsce
  • Wiedza o Polsce
  • Finansowe ABC
 • poradnictwo edukacyjno-zawodowego, w wymiarze 4h,
 • doradztwo prawne i psychologiczne, w wymiarze 8h,

oraz wsparcie towarzyszące:

 • grupową opiekę nad dziećmi do lat 7 w trakcie uczestnictwa w zajęciach
 • zwrot kosztów dojazdu lub transport zorganizowany
 • 1-godzinne spotkania weryfikujące nabycie nowych umiejętności na zakończenie poszczególnych kursów.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu przewidywana jest w XI-XII.2022.

Więcej informacji nt. projektu oraz szczegóły dotyczące wymaganych na etapie rekrutacji dokumentów można uzyskać w placówkach ZDZ:

ZDZ Centrum Edukacji Bartoszyce       
ul. 11 Listopada 10
tel. +48 89 762 25 86
ZDZ Centrum Edukacji  Braniewo
ul. Morska 7
tel. +48 55 230 42 96
ZDZ Centrum Edukacji Iława
ul. Grunwaldzka 13
tel. +48 89 648 41 81
ZDZ Centrum Edukacji Kętrzyn
ul. Limanowskiego 1
tel. +48 89 751 81 94
ZDZ Centrum Edukacji Mrągowo
ul. Mrongowiusza 65B
tel. +48 89 741 35 23
ZDZ Centrum Edukacji Olsztyn
ul. Mickiewicza 5
tel. +48 89 527 77 69

Harmonogramy usług szkoleniowych

Harmonogramy usług szkoleniowych realizowanych w projekcie grantowym „Rozumieć więcej i żyć lepiej” dostępne tutaj.

Zobacz również

Szkoła branżowa większych szans 1

Szkoła branżowa większych szans 1

Projekt „ Szkoła branżowa większych szans 1” realizowany od  01.01.2021 do 31.07.2022 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 258 447,18 zł. Kwota dofinansowania: 232 602,46 …

Szkoła Policealna większych szans 9

Szkoła Policealna większych szans 9

 „Szkoła Policealna większych szans 9” to projekt aktywizacji zawodowej uczniów Szkoły Policealnej realizowany przez Centrum Edukacji w Iławie w okresie od  01.01.2021 do 31.03.2022r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu …

Po lepszą pracę!

Po lepszą pracę!

„Po lepszą pracę!” jest projektem aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku do 30 lat), realizowanym przez wszystkie Centra Edukacji Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego na terenie województwa od marca 2020 do czerwca 2022 roku. Projekt jest …

Moc młodych

Moc młodych

„Moc młodych” to grupa 5 mikroregionalnych projektów aktywizacji zawodowej, realizowanych przez Centra Edukacji ZDZ od marca 2020 do czerwca 2022 na terenie województwa w następujących powiatach: Obszar realizacji (powiaty) Tytuł projektu Wartość projektu w tym …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo