• Unia Europejska
  • Fundusze Europejskie

Projekty / Dotacje

Obecnie realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)  w ramach:

  • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  • Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
  • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Cyfrowa Edukacja Seniorów

Cyfrowa Edukacja Seniorów

Projekt „Cyfrowa Edukacja Seniorów” realizowany od  01.09.2023 do 31.12.2023 r. dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2023 r. Wartość dofinansowania: 124 985,50 zł, …

Bony na cyfryzację

Bony na cyfryzację

Pandemia covid-19 uświadomiła nam wszystkim szereg problemów, ale i nowych możliwości, które łączą się z szerokorozumianą telepracą oraz telenauczaniem (e-learningiem). Aby lepiej przygotować się do tych wyzwań, skorzystaliśmy z dofinansowania unijnego i rozpoczęliśmy realizację projektu …

Współfinansowanie opieki

Współfinansowanie opieki

Oferujemy wsparcie finansowe na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3. Szczegółowe informacje i aktualności na podstronie: dziecko.wmzdz.pl

Szkoła branżowa większych szans 8

Szkoła branżowa większych szans 8

Projekt „ Szkoła branżowa większych szans 8” realizowany od  01.09.2022 do 30.11.2023 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 304 285,97 zł. Kwota dofinansowania: 273 857,36 …

Dotacje

Dotacje

Oferujemy dotacje na założenie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje i aktualności na podstronie : dotacje.wmzdz.pl

Projekty zakończone

Projekty zakończone

Szczegółowe informacje o projektach zakończonych dostępne są w odnośniku/zakładce po prawej stronie ekranu. Patrz Menu: Projekty archiwalne.

Facebook
Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo - strony www Olsztyn