Facebook: Czcionka: Kontrast:

Kwalifikacja wstępna

KWALIFIKACJA WSTĘPNA BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E

CEL SZKOLENIA
 1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania.
 2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom.
 3. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad.
 4. Zdobycie umiejętności zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów.
 5. Zdobycie umiejętności zapobiegania zagrożeniom fizycznym.
 6. Poznanie znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych.
 7. Zdobycie umiejętności oceny sytuacji awaryjnych oraz zachowania w sytuacjach krytycznych.
 8. Zdobycie umiejętności zachowania poprawiającego wizerunek przewoźnika.
 9. Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu.
 10. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych.
 11. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów.
 12. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku.
ZAKRES SZKOLENIA

( obejmuje 280 godzin)

 • 195 godz. część podstawowa – teoretyczna
 • 65 godz. część specjalistyczna – teoretyczna
 • 16 godz. jazdy indywidualnej (zajęcia praktyczne w ruchu drogowym)
 • 4 godz. jazdy indywidualnej (zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych) lub 2 godz. z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem ciężarowym TS-10
ZAKRES UPRAWNIEŃ PO POZYTYWNIE ZDANYM EGZAMINIE, UPOWAŻNIA DO KIEROWANIA
 1. Uprawnia do wykonywania pracy kierowcy zawodowego w zakresie uprawnień zgodnym z posiadanym prawem jazdy.
INFORMACJE DODATKOWE, CZYLI KROK PO KROKU
 1. Ukończenie kursu uprawnia kierowców, którzy nie osiągnęli wymaganego minimalnego wieku do wykonywania zawodu kierowcy. Minimalny wiek został obniżony do 18 lat.
 2. Przed rozpoczęciem kursu osoba musi posiadać: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 3. Szkolenie odbywa się w formie ćwiczeń pod nadzorem trenera wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia, prowadzonego w sali ośrodka szkolenia.
 4. Kontynuowanie szkolenia w programie jest możliwe po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę po ukończeniu każdego bloku programowego.
 5. Czas szkolenie w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 7 godzin.
 6. Szkolenie kończy test kwalifikacyjny który przeprowadza komisja powołana przez Wojewodę.
 7. Pytanie testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.
 8. Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik otrzymuje „świadectwo kwalifikacji zawodowej”, które stanowi podstawę do dokonanie wpisu w prawie jazdy.

Zobacz również

 • Prawo jazdy Kat. C+E

  CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami). Poznanie zasad techniki jazdy samochodem ciężarowym z przyczepą (przyczepami) w różnych warunkach. Kształtowanie nawyków bezpiecznego kierowania zespołem pojazdów z uwzględnieniem zasad i przepisów ruchu drogowego …

 • Prawo jazdy Kat. C

  Cel szkolenia Doskonalenie znajomości przepisów ruchu drogowego. Poznanie zasad ruchu drogowego obowiązujących kierującego samochodem ciężarowym. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym. Zakres szkolenia 20 godz. teorii (w trakcie zajęć teoretycznych omówione są przepisy prawa drogowego, zasady …

 • Prawo jazdy kat. B

  Cel szkolenia Uzyskanie wiedzy o przepisach ruchu drogowego i zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zdobycie umiejętności zabezpieczenia miejsca wypadku i ratowania ludzkiego życia podczas wypadków drogowych. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem osobowym. Zakres szkolenia 30 godz. …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo