Facebook: Czcionka: Kontrast:

Kwalifikacja wstępna

KWALIFIKACJA WSTĘPNA BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E

CEL SZKOLENIA
 1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania.
 2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom.
 3. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad.
 4. Zdobycie umiejętności zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów.
 5. Zdobycie umiejętności zapobiegania zagrożeniom fizycznym.
 6. Poznanie znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych.
 7. Zdobycie umiejętności oceny sytuacji awaryjnych oraz zachowania w sytuacjach krytycznych.
 8. Zdobycie umiejętności zachowania poprawiającego wizerunek przewoźnika.
 9. Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu.
 10. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych.
 11. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów.
 12. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku.
ZAKRES SZKOLENIA

( obejmuje 280 godzin)

 • 195 godz. część podstawowa – teoretyczna
 • 65 godz. część specjalistyczna – teoretyczna
 • 16 godz. jazdy indywidualnej (zajęcia praktyczne w ruchu drogowym)
 • 4 godz. jazdy indywidualnej (zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych) lub 2 godz. z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem ciężarowym TS-10
ZAKRES UPRAWNIEŃ PO POZYTYWNIE ZDANYM EGZAMINIE, UPOWAŻNIA DO KIEROWANIA
 1. Uprawnia do wykonywania pracy kierowcy zawodowego w zakresie uprawnień zgodnym z posiadanym prawem jazdy.
INFORMACJE DODATKOWE, CZYLI KROK PO KROKU
 1. Ukończenie kursu uprawnia kierowców, którzy nie osiągnęli wymaganego minimalnego wieku do wykonywania zawodu kierowcy. Minimalny wiek został obniżony do 18 lat.
 2. Przed rozpoczęciem kursu osoba musi posiadać: orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 3. Szkolenie odbywa się w formie ćwiczeń pod nadzorem trenera wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia, prowadzonego w sali ośrodka szkolenia.
 4. Kontynuowanie szkolenia w programie jest możliwe po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę po ukończeniu każdego bloku programowego.
 5. Czas szkolenie w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 7 godzin.
 6. Szkolenie kończy test kwalifikacyjny który przeprowadza komisja powołana przez Wojewodę.
 7. Pytanie testowe posiadają wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.
 8. Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik otrzymuje „świadectwo kwalifikacji zawodowej”, które stanowi podstawę do dokonanie wpisu w prawie jazdy.

Zobacz również

 • Pierwsza pomoc dziecku

  Cel kursu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlętom i dzieciom Informacje organizacyjne Kurs podzielony jest na dwie części: ZAGADNIENIA URAZOWE- koszt szkolenia 200,00 zł wyposażenie apteczki I pomocy zaopatrywanie ran …

 • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

  Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …

 • Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

  CELE SZKOLENIA Zdobycie wiedzy w zakresie zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych określonych załącznikiem I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Przygotowanie do testu kwalifikacyjnego obejmującego pytania z zakresu transportu drogowego …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo