Facebook: Czcionka: Kontrast:

Pracownik administracyjno-biurowy

Pracownik administracyjno-biurowy

Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem i zadaniami codziennej pracy biura. Zakres obowiązków to  m.in. obsługa klientów, pisanie pism urzędowych, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmowej oraz wiele innych zależnych od branży firmy. Na szkoleniu Kursanci dowiedzą się jak prawidłowo wypełniać nałożone obowiązki, redagować pisma, obsługiwać klientów, ale również jak organizować czas i miejsce pracy, poznają zasady savoir – vivre`u oraz elementy prawa administracyjnego i prawa pracy.

Cel kursu:

Celem kursu jest zdobycie wiedzy w zakresie prawa administracyjnego, umiejętności w zakresie organizacji pracy biurowej w firmach, urzędach, instytucjach.

Informacje organizacyjne:

Kurs adresowany jest do każdego, kto stara się o pracę w biurze oraz chce podnieść swoje kwalifikacje w zakresie profesjonalnego administrowania pracą biura

Zakres szkolenia:

 • Organizacja pracy biura
 • Redagowanie biura i listów
 • Obsługa urządzeń biurowych
 • Obsługa klienta
 • Ochrona danych osobowych
 • Obsługa programów pakietu Office

Szkolenie obejmuje 60 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu teorii i praktyki.

Uzyskane dokumenty:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego

Warunki przystąpienia do kursu:

Ukończone 18 lat

Zobacz również

 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

  Opiekun w żłobku lub  klubie dziecięcym oprócz umiejętności opieki nad dziećmi, potrafi organizować zabawy i zajęcia stymulujące  rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci i dba …

 • Operator kombajnu

  Operator  kombajnu jest szkoleniem dla osób, która chcą pracować przy żniwach oraz chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku operatora kombajnów zbożowego.  Brak uprawnień może doprowadzić do wiele problemowych sytuacji jak na przykład …

 • Kadry i płace

  Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo