Facebook: Czcionka: Kontrast:

Opisy kursów

 • Pokojowa w obiektach hotelarskich

  Szkolenie adresowane dla pracowników kandydujących na pracowników sprzątających pokojew obiektach świadczących usługi hotelarskie. Cel kursu Zapoznanie uczestników kursu z ogólnymi wiadomościami z zakresu usług hotelarskich , obowiązków pracowników sprzątających, technik sprzątania, obsługi sprzętu, stosowania materiałów …

 • Eksploatacja i dozór urządzeń i sieci energetycznych

  Cel szkolenia Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego i uprawnień w zakresie Grupy 2 tj. urządzeń wytwarzających, przetwarzających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych. Informacje organizacyjne Szkoleni trwa 60 godzin Kotły i urządzenia …

 • Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne do 1kV

  Szkolenie odbywa się w dwóch zakresach tematycznych Obsługa i, konserwacja , remontu montaż Prace pomiarowo-kontrolnych Celem szkoleń jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego, w celu uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji lub dozoru  urządzeń, instalacji i …

 • Stolarz budowlany

  Szkolenie jest kierowane do: osób zamierzających podjąć pracę w zawodzie stolarza budowlanego oraz pracowników zainteresowanych poszerzaniem swoich umiejętności zawodowych Cel szkolenia Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zadań zawodowych stolarza budowlanego. Informacje  organizacyjne Szkolenie …

 • Instalacje gazowe

  Kurs doskonalący w zakresie eksploatacji (tj. obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych) urządzeń i instalacji gazowych Cel szkolenia Teoretyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania poszczególnych czynności eksploatacyjnych na urządzeniach i instalacjach gazowych w sposób bezpieczny …

 • Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV- Gr.1

  Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne do 1 kV (Uprawnienia elektroenergetyczne do 1KV – Gr I) Cel szkolenia Przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego w wybranym  zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do …

 • Zgrzewanie rur z termoplastycznych tworzyw sztucznych

  Cel szkolenia Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie  zgrzewania termoplastycznego tworzyw sztucznych oraz przystąpienie do egzaminu zewnętrznego przed Komisja Urzędu Dozoru Technicznego Informacje organizacyjne Szkolenie wg programu akredytowanego przez UDT trwa 30 godzin …

 • Kierowca operator wózków jezdniowych

   Cel szkolenia Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli z gazem, zdobycie uprawnień  II WJO Informacje organizacyjne Zakres szkolenia: 1. Typy stosowanych wózków jezdniowych 2. Budowa wózków …

 • Zgrzewanie rur z termoplastycznych tworzyw sztucznych

  Cel szkolenia Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie  zgrzewania termoplastycznego tworzyw sztucznych oraz przystąpienie do egzaminu zewnętrznego przed Komisja Urzędu Dozoru Technicznego Informacje organizacyjne Szkolenie trwa 30 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu teorii …

 • Hakowy dzwignic

  Kurs adresowany  do osób pracujących/ zamierzających podjąć pracę  przy pracach remontowych, budowlanych, montażowych i magazynowych związanych z przemieszczania ładunków i  towarów  za pomocą urządzeń technicznych a w szczególności  dźwigów, dźwignic, suwnic, żurawi wyposażonych w hak. Cel kurs …

 • SolidWorks Simulation

  SolidWorks Simulation-PROJEKTOWANIE KOMPUTEROWE Szkolenie adresowane do konstruktorów, projektantów, osób przygotowujących się do pracy i obsługi programów graficznych i projektowania grafiki komputerowej na podstawie programu SolidWorks.w branży metalurgicznej i spawalnictwie . Cel szkolenia Zdobycie wiedzy i opanowanie …

 • Montaż ścian działowych i sufitów podwieszanych

  Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy. Kurs umiejętności zawodowych . Cel kurs nabycie przez słuchaczy umiejętności praktycznych i podstaw teoretycznych w zakresie wykonywania zadań pracowniczych w zakresie montażu …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo