Facebook: Czcionka: Kontrast:

Opisy kursów

 • Wychowawca wypoczynku

  Szkolenie jest kierowane do: osób niekaranych mających ukończone 18 lat życia, posiadających co najmniej średnie wykształcenie i zamierzających podjąć pracę w charakterze wychowawców w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży Cel kursu Teoretyczne i praktyczne …

 • e-CITIZEN (e-Obywatel)

  e-Citizen jest certyfikatem specjalnie opracowanym dla osób z elementarną  wiedzą z zakresu komputerów i mechanizmów Internetu i  jest adresowany skierowany  do wszystkich, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności.  Potwierdza umiejętność podstawowej obsługi komputera …

 • ECDL – Standard

  Certyfikat ECDL Standard zaświadcza posiadanie rozszerzonych kwalifikacji komputerowych Poza umiejętnościami potwierdzonymi certyfikatem ECDL BASE, zaświadcza on posiadanie umiejętnościach specjalistycznych (w trzech do wyboru z ośmiu). Pracownicy administracyjno -biurowi wybierają zwykle egzaminy  S1, S2, S3, S7; …

 • ECDL ADVANCED

  ECDL-A składa się z 4 zaawansowanych egzaminów praktycznych. W trakcie szkolenia przerabiany jest zakres z modułów przetwarzanie tekstów (30 godz.) , arkusze kalkulacyjne (30 godz,) użytkowanie baz danych (30 godz.) oraz grafika menedżerska i prezentacyjna …

 • ECDL – Base

  Szkolenie składa się z 4 modułów. Łączny czas szkolenia wynosi 100 godzin dydaktycznych. Ze względu na zakres posiadanych umiejętności i poziom zaawansowania uczestników czas szkolenia może podlegać korekcie . Moduł B1- Podstawy pracy z komputerem . Obejmuje …

 • Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych

  Cel szkolenia Przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminu sprawdzającego przed Komisją UDT i uzyskanie uprawnień w zakresie  konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych Informacje organizacyjne Uczestnik szkolenia powinien w : -części mechanicznej posiadać elementarną wiedzę z dziedziny mechaniki …

 • Operator traków i wielopił

  Szkolenie adresowane do osób przygotowujących się do pracy w tartaku i obsługi traka Cel szkolenia Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej i bezpiecznej pracy przy obsłudze pił tartacznych, wielopił, pilarek Informacje organizacyjne Szkolenie trwa …

 • Formierz tworzyw sztucznych w przemyśle szkutniczym

  Szkolenie adresowane dla pracowników zatrudnionych przy produkcji jachtów z tworzyw sztucznych Cel kursu Doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie i obsługi maszyn i urządzeń  do konstrukcji jachtów i elementów wyposażenia z tworzyw sztucznych Informacje organizacyjne Szkolenie …

 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

   Cel kursu Celem kursu jest nabycie uprawnień pedagogicznych w zakresie praktycznej nauki zawodu. Informacje organizacyjne Kurs jest organizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu …

 • Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC

  Kurs jest  adresowany do osób przygotowujących się do obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie m. in. w zakresie programowania  i pracy obsługi  tokarek i frezarek Cel kursu Przygotowanie uczestników do samodzielnej i bezpiecznej obsługi  obrabiarek sterowanych numerycznie …

 • Operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego (zerowego)

  Kurs jest przeznaczony dla pracowników wykonujących zadania w obszarze transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic sterowanych z poziomu roboczego (zerowego) w tym bezprzewodowo Cel szkolenia Przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi suwnicy z poziomu roboczego w  tym …

 • Monter instalacji wodno – kanalizacyjnej

  Szkolenie jest kierowane do osób montujących , naprawiających i konserwujących instalacje wodno-kanalizacyjne Celem szkolenia Doskonalenie umiejętności praktycznych wymaganych w pracy montera. Szkolenie uwzględnia rodzaje materiałów  stosowanych w instalacjach wod-kan , techniki obróbki rur i łączenia rur, …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo