Facebook: Czcionka: Kontrast:

Opisy kursów

 • Dostęp linowy – szkolenie wysokościowe

  SZKOLENIE DO PRAC NA WYSOKOŚCI METODĄ DOSTĘPU LINOWEGO POZIOM 1 Dostępem linowym określamy wszystkie prace na wysokości, w których muszą być użyte dwie liny (robocza i asekuracyjna), potrzebne do przemieszczania się w pionie. Szkolenie skierowane …

 • Operator ładowarki jednonaczyniowej

  Cel  kursu Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie eksploatacji , bezpiecznej obsługi i bieżącego serwisowania  ładowarek. Absolwent szkolenia zostanie przygotowany do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego celem uzyskania …

 • Monter rusztowań budowlanych

  Rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż  Cel szkolenia Zdobycie uprawnień Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w zakresie montażu i demontażu rusztowań budowlanych metalowych Informacje organizacyjne Kurs obejmuje 80 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu …

 • Event Menager

  Szkolenie adresowane do osób odpowiedzialnych za organizowanie imprez. Event menager odpowiada za przygotowanie imprez pod względem scenograficznym, logistycznym i produkcyjnym. NA bieżąco  współpracuje  z wieloma kontrahentami i podwykonawcami w zakresie przygotowanie,  realizacji imprezy. Cel  kursu Przygotowanie …

 • Kierowca-operator wózków jezdniowych (II WJO z wymianą butli)

   Cel kursu Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z bezpieczna obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym, wymianą butli gazowej – przy wózkach zasilanych gazem oraz uzyskanie uprawnień  II WJO  nadanych przez UDT . Informacje organizacyjne …

 • Stosowanie środków ochrony roslin

  Szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin oraz szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym łącznie ze sprzętem montowanym na pojazdach szynowych i innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie Dla osób zamierzających wykonywać …

 • MONTER INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I C.O.

  Monter instalacji i urządzeń sanitarnych wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania z zastosowaniem nowoczesnych technologii Szkolenie jest adresowane do osób osób, które będą wykonywały prace montażowe instalacji wodociągowych, ciepłej wody użytkowej kanalizacyjnych, grzewczych oraz gazowych. Cel kursu Profesjonalne …

 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi TIG-141

  Cel szkolenia Zdobycie umiejętności spawania stali metodą TIG (141) – spoiny pachwinowe oraz uprawnień spawalniczych po egzaminie przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Informacje organizacyjne Kurs trwa 110 godzin Zakres szkolenia  TEORIA: Procesy spajania i …

 • Obsługa programu AutoCad I stopnia

  AutoCAD- szkolenie podstawowe adresowane jest do osób zainteresowanych opanowaniem umiejętności projektowania z wykorzystaniem programu komputerowego AutCAD. Jest to program uniwersalny , którego opanowanie pozwala na sprawne projektowanie i szybkie przyswojenie umiejętności obsługi nakładek powstałych na …

 • Menedżer w turystyce

  Szkolenie adresowane do kierowników i właścicieli biur podróży oraz pracowników branży turystycznej Cel kursu Podniesieniem poziomu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie organizacji pracy, zarządzania biurem i efektywności obsługi klienta . Informacje organizacyjne Szkolenie …

 • Logistyka i spedycja dla MŚP

  Kurs jest adresowany do kadry kierowniczej małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników odpowiedzialnych za logistykę, spedycje , zarządzania zapasami i zasobami magazynowymi firmy. Cel  kursu Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką zarządzania logistycznego i doskonalenie efektywności działań …

 • Efektywne negocjacje w biznesie

  Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej, menadżerów i handlowców, którzy pragną efektywnie i profesjonalnie przeprowadzać negocjacje z klientami lub partnerami biznesowymi. Cel kursu Przygotowanie uczestników kursu do prowadzenia skutecznych negocjacji biznesowych Informacje organizacyjne Kurs trwa …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo