Facebook: Czcionka: Kontrast:

Opisy kursów

 • POMIARY ELEKTROENERGETYCZNE DO 1 KV

  Cel kursu Kurs adresowany  do osób pragnących uzyskać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności eksploatacyjnych lub dozorowych w zakresie prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach o napięciu nie wyższym niż 1000v. Informacje organizacyjne Egzamin …

 • Palacz kotłów c.o. – kurs i egzamin

  Eksploatacja urządzeń energetycznych – palacz c.o. Cel kursu Kurs przygotowuje do egzaminu i uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do wykonywania czynności eksploatacyjnych w zakresie prac obsługowych, konserwacyjnych, remontowych, montażowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach cieplnych (energetycznych). …

 • Operator ładowarek jednonaczyniowych (III klasy)

  SZKOLENIE Z MOŻLIWOŚCIĄ  DOFINANSOWANIA  (USŁUGA ROZWOJOWA) Cel szkolenia Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie eksploatacji , bezpiecznej obsługi i bieżącego serwisowania ładowarek. Absolwent szkolenia zostanie przygotowany do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Instytutu Mechanizacji …

 • Operator koparkoładowarek

  Kurs możliwością refundacji 50 lub 80 % kosztów w ramach usług rozwojowych Cel szkolenia Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie prawidłowej eksploatacji i zachowania  zasad bezpieczeństwa wykonywania prac obowiązujących w zawodzie operatora koparkoładowarki. …

 • Kierowca-operator wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych

  Szkolenie z możliwością dofinansowania (dla mikro-małych i średnich firm ) w ramach usług rozwojowych PARP Cel kursu Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych wraz z bezpieczną wymianą …

 • Operator podajników do betonu

  Szkolenie z możliwością dofinansowania (dla mikro- małych- i średnich firm ) w ramach usług rozwojowych  Cel szkolenia Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie eksploatacji , bezpiecznej obsługi i bieżącego serwisowania podajników do betonu. …

 • Operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew

  Cel szkolenia Przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wykonywania zawodu operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew (III klasa uprawnień).  Absolwent kursu zostanie przygotowany do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Instytutu Mechanizacji …

 • Operator wielozadaniowych nośników osprzętów

  Cel szkolenia Przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wykonywania zawodu operatora wielozadaniowego nośnika osprzętu (bez klasy uprawnień).  Absolwent kursu zostanie przygotowany do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i …

 • Monter systemów fotowoltaicznych (OZE)

  MONTER MIKRO I MAŁEJ INSTALACJI OZE – SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE Szkolenie adresowane do instalatorów odnawialnych źródeł energii spełniających warunki zgodnie z art. 20h ust. 3. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 …

 • Operator przecinarek do nawierzchni dróg

  Cel kursu Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie eksploatacji , bezpiecznej obsługi i bieżącego serwisowania przecinarek. Absolwent szkolenia zostanie przygotowany do egzaminu zewnętrznego przed Komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego celem uzyskania …

 • BRUKARZ z uprawnieniami operatora przecinarek spalinowych do betonu

  Cel szkolenia Opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania robót brukarskich. Szkolenie przygotowujące układania bruku z bezpiecznym wykorzystaniem sprzętu podręcznego i urządzeń mechanicznych . Informacje organizacyjne Tematyka 80 godzinnego kursu obejmuje. Absolwent szkolenia …

 • Eksploatacja i dozór (gaz)

  Eksploatacja i dozór urządzeń instalacji i sieci gazowych Cel kursu Przygotowanie uczestników do podjęcia pracy przy montażu, serwisie, obsłudze instalacji i urządzeń gazowych i uzyskanie uprawnień  przed Komisją Urzędu Regulacji Energetyki. Informacje organizacyjne Szkolenie trwa …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo