Facebook: Czcionka: Kontrast:

Opisy kursów

 • Pracownik administracyjno-biurowy

  Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem i zadaniami codziennej pracy biura. Zakres obowiązków to  m.in. obsługa klientów, pisanie pism urzędowych, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmowej oraz wiele innych zależnych od …

 • Kadry i płace

  Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …

 • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

  SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …

 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad …

 • Asystent rodzinny

  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań zawodowych asystenta rodziny.K Kurs trwa 230 godzin, w tym 30 godz. praktyki w instytucji prowadzącej pracę z rodziną. Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących …

 • Kwalifikacja wstępna

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, …

 • ADR. Przewóz materiałów niebezpiecznych

  KURS PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR CELE SZKOLENIA Zdobycie wiedzy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas. Zdobycie wiedzy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach. Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie sposobów udzielania pierwszej …

 • Kierowca wykonujący transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką

  1.Kierowca przewożący osoby taksówką musi spełniać następujące kryteria:Spełniać wymogi „dobrej reputacji”, 2. Nie może być skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, 3. Nie może mieć orzeczenia o zakazie …

 • Transport i przewóz zwierząt

  Kurs dotyczy kierowców lub konwojentów wykonujących czynności w zakresie transportu i obsługi zwierząt. Zakres tematyczny kursu: Regulacje prawne dotyczące transportu zwierząt. Fizjologia zwierząt, potrzeby pokarmowe, zachowanie oraz koncepcję stresu. Praktyczne aspekty ujarzmiania zwierząt. Wpływ zachowania …

 • Prawo jazdy Kat. C, C+E

  KATEGORIA C, C+E CEL SZKOLENIA Doskonalenie znajomości zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej. Poznanie zagrożeń związanych z ruchem drogowym. Poznanie zasad postepowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Zdobycie umiejętności kierowania samochodem ciężarowym …

 • Technolog robót budowlanych wykończeniowych

  Cel kursu Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu  do do praktycznej realizacji prac budowlanych  wykończeniowych. Kurs adresowany  do osób zainteresowanych doskonaleniem umiejętności praktycznych i podniesieniem poziomu kompwtencji zawodowych w pracach budowlanych wykończeniowych …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo