Facebook: Czcionka: Kontrast:

Opisy kursów

 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

  Opiekun w żłobku lub  klubie dziecięcym oprócz umiejętności opieki nad dziećmi, potrafi organizować zabawy i zajęcia stymulujące  rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci i dba …

 • Operator kombajnu

  Operator  kombajnu jest szkoleniem dla osób, która chcą pracować przy żniwach oraz chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku operatora kombajnów zbożowego.  Brak uprawnień może doprowadzić do wiele problemowych sytuacji jak na przykład …

 • Pracownik administracyjno-biurowy

  Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem i zadaniami codziennej pracy biura. Zakres obowiązków to  m.in. obsługa klientów, pisanie pism urzędowych, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmowej oraz wiele innych zależnych od …

 • Kadry i płace

  Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …

 • Szkolenie okresowe do prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C i C+E

  SZKOLENIE OKRESOWE DO PRAWA JAZDY KATEGORII C1, C1+E, C i C+E CEL SZKOLENIA Przypomnienie wiadomości z zakresu szkolenia w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa. Aktualizacja wiedzy w zakresie zmian przepisów prawa i ich stosowania. …

 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Blok programowy C1, C1+E, C, C+E

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Zdobycie umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu. Zdobycie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa oraz jazdy w warunkach specjalnych. …

 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA  BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad …

 • Asystent rodzinny

  Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań zawodowych asystenta rodziny.K Kurs trwa 230 godzin, w tym 30 godz. praktyki w instytucji prowadzącej pracę z rodziną. Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących …

 • Kwalifikacja wstępna

  KWALIFIKACJA WSTĘPNA BLOK PROGRAMOWY C1, C1+E, C, C+E CEL SZKOLENIA Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, …

 • ADR. Przewóz materiałów niebezpiecznych

  KURS PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR CELE SZKOLENIA Zdobycie wiedzy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas. Zdobycie wiedzy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach. Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie sposobów udzielania pierwszej …

 • Kierowca wykonujący transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką

  1.Kierowca przewożący osoby taksówką musi spełniać następujące kryteria:Spełniać wymogi „dobrej reputacji”, 2. Nie może być skazany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, 3. Nie może mieć orzeczenia o zakazie …

 • Transport i przewóz zwierząt

  Kurs dotyczy kierowców lub konwojentów wykonujących czynności w zakresie transportu i obsługi zwierząt. Zakres tematyczny kursu: Regulacje prawne dotyczące transportu zwierząt. Fizjologia zwierząt, potrzeby pokarmowe, zachowanie oraz koncepcję stresu. Praktyczne aspekty ujarzmiania zwierząt. Wpływ zachowania …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo