Facebook: Czcionka: Kontrast:

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Opiekun w żłobku lub  klubie dziecięcym oprócz umiejętności opieki nad dziećmi, potrafi organizować zabawy i zajęcia stymulujące  rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci i dba o ich bezpieczeństwo.

Cel kursu:

Celem kursu  jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie zasad organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Informacje organizacyjne:

Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzających podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji, określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Zakres szkolenia:

Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki

Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

Kompetencje opiekuna dziecka

Praktyka zawodowa

Szkolenie obejmuje 280 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu teorii i praktyki.

Uzyskane dokumenty:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego

Kurs organizowany jest na podstawie akredytacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i p\Polityki Społecznej i  nadaje uprawnienia zawodowe do  pracy w żłobku, klubie dziecięcym, placówkach zajmujących się opieką nad najmłodszymi oraz w charakterze opiekunki do dzieci do lat 3.

Warunki przystąpienia do kursu:
 • ukończone 18 lat
 • Wykształcenie co najmniej średnie

Zobacz również

 • Akupunktura małych zwierząt

  Cel kursu Na kursie poznasz i nauczysz się stosować akupunkturę jako niekonwencjonalną, komplementarną metodę terapii w leczeniu małych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs jest przeznaczony dla: lekarzy weterynarii, techników weterynarii, zootechników oraz studentów kierunków weterynaria i …

 • Pierwsza pomoc dziecku

  Cel kursu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlętom i dzieciom Informacje organizacyjne Kurs podzielony jest na dwie części: ZAGADNIENIA URAZOWE- koszt szkolenia 200,00 zł wyposażenie apteczki I pomocy zaopatrywanie ran …

 • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

  Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo