Facebook: Czcionka: Kontrast:

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Opiekun w żłobku lub  klubie dziecięcym oprócz umiejętności opieki nad dziećmi, potrafi organizować zabawy i zajęcia stymulujące  rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci i dba o ich bezpieczeństwo.

Cel kursu:

Celem kursu  jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie zasad organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Informacje organizacyjne:

Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzających podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji, określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Zakres szkolenia:

Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki

Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

Kompetencje opiekuna dziecka

Praktyka zawodowa

Szkolenie obejmuje 280 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu teorii i praktyki.

Uzyskane dokumenty:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego

Kurs organizowany jest na podstawie akredytacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i p\Polityki Społecznej i  nadaje uprawnienia zawodowe do  pracy w żłobku, klubie dziecięcym, placówkach zajmujących się opieką nad najmłodszymi oraz w charakterze opiekunki do dzieci do lat 3.

Warunki przystąpienia do kursu:
 • ukończone 18 lat
 • Wykształcenie co najmniej średnie

Zobacz również

 • Operator kombajnu

  Operator  kombajnu jest szkoleniem dla osób, która chcą pracować przy żniwach oraz chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku operatora kombajnów zbożowego.  Brak uprawnień może doprowadzić do wiele problemowych sytuacji jak na przykład …

 • Pracownik administracyjno-biurowy

  Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem i zadaniami codziennej pracy biura. Zakres obowiązków to  m.in. obsługa klientów, pisanie pism urzędowych, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmowej oraz wiele innych zależnych od …

 • Kadry i płace

  Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo