Facebook: Czcionka: Kontrast:

Operator kombajnu

Operator kombajnu

Operator  kombajnu jest szkoleniem dla osób, która chcą pracować przy żniwach oraz chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku operatora kombajnów zbożowego.  Brak uprawnień może doprowadzić do wiele problemowych sytuacji jak na przykład brak możliwości uzyskania odszkodowania w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń lub utrzymanie gwarancji, którą udzielił nam producent na zakupiony i używany sprzęt.

W trakcie szkolenia prowadzone są zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Kursanci uzyskują wiedzę na temat m.in.  budowy i zasad działania silnika kombajnu, układów hydraulicznych i elektrycznych czy zasad poruszania się kombajnem po drogach publicznych. Ponad to   nauczą się obsługiwać kombajn w trakcie wykonywania prac żniwnych.

Cel kursu:

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień niezbędnych do obsługi kombajnu zbożowego.

Informacje organizacyjne:

Kurs adresowany jest do każdego, kto chce pracować przy żniwach na stanowisku operatora kombajnów

Zakres szkolenia:

 • Budowa kombajnu i zasady obsługi
 • Organizacja prac i technika obsługi kombajnu
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przepisy przeciwpożarowe
 • Wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu kombajnów na drogach publicznych
 • Praktyczna nauka jazdy i pracy kombajnem zbożowym.

Szkolenie obejmuje 25 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu teorii i praktyki.

Uzyskane dokumenty:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego

Warunki przystąpienia do kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • prawo jazdy kat. B lub T

Zobacz również

 • Pierwsza pomoc dziecku

  Cel kursu Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej niemowlętom i dzieciom Informacje organizacyjne Kurs podzielony jest na dwie części: ZAGADNIENIA URAZOWE- koszt szkolenia 200,00 zł wyposażenie apteczki I pomocy zaopatrywanie ran …

 • Kierowca i konwojent zatrudniony przy transporcie zwierząt

  Cel kursu Przygotowanie  do egzaminu na licencję uprawniającą do przewozu żywych zwierząt. Informacje organizacyjne Kurs trwa 8 godzin. Zakres szkolenia: Planowanie trasy, zmiany trasy i adnotacje dokonywane w tym zakresie. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt …

 • Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

  CELE SZKOLENIA Zdobycie wiedzy w zakresie zagadnień objętych egzaminem na certyfikat kompetencji zawodowych określonych załącznikiem I do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Przygotowanie do testu kwalifikacyjnego obejmującego pytania z zakresu transportu drogowego …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo