Facebook: Czcionka: Kontrast:

Operator kombajnu

Operator kombajnu

Operator  kombajnu jest szkoleniem dla osób, która chcą pracować przy żniwach oraz chcą uzyskać odpowiednie kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku operatora kombajnów zbożowego.  Brak uprawnień może doprowadzić do wiele problemowych sytuacji jak na przykład brak możliwości uzyskania odszkodowania w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń lub utrzymanie gwarancji, którą udzielił nam producent na zakupiony i używany sprzęt.

W trakcie szkolenia prowadzone są zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Kursanci uzyskują wiedzę na temat m.in.  budowy i zasad działania silnika kombajnu, układów hydraulicznych i elektrycznych czy zasad poruszania się kombajnem po drogach publicznych. Ponad to   nauczą się obsługiwać kombajn w trakcie wykonywania prac żniwnych.

Cel kursu:

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień niezbędnych do obsługi kombajnu zbożowego.

Informacje organizacyjne:

Kurs adresowany jest do każdego, kto chce pracować przy żniwach na stanowisku operatora kombajnów

Zakres szkolenia:

 • Budowa kombajnu i zasady obsługi
 • Organizacja prac i technika obsługi kombajnu
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz przepisy przeciwpożarowe
 • Wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu kombajnów na drogach publicznych
 • Praktyczna nauka jazdy i pracy kombajnem zbożowym.

Szkolenie obejmuje 25 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu teorii i praktyki.

Uzyskane dokumenty:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego

Warunki przystąpienia do kursu:
 • ukończone 18 lat,
 • prawo jazdy kat. B lub T

Zobacz również

 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

  Opiekun w żłobku lub  klubie dziecięcym oprócz umiejętności opieki nad dziećmi, potrafi organizować zabawy i zajęcia stymulujące  rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci i dba …

 • Pracownik administracyjno-biurowy

  Pracownik administracyjno-biurowy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem i zadaniami codziennej pracy biura. Zakres obowiązków to  m.in. obsługa klientów, pisanie pism urzędowych, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, prowadzenie dokumentacji firmowej oraz wiele innych zależnych od …

 • Kadry i płace

  Cel kursu Szkolenie jest adresowane  do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania działu kadr i plac w małych / średnich / dużych firmach. W zależności od poziomu kwalifikacji i posiadanych kompetencji czas szkolenia w …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo